Służymy pomocą i jesteśmy do Państwa dyspozycji 24 godziny na dobę.
Telefon alarmowy:
994

Przetargi zakończone

Data opublikowania: 16.01.2018
Rodzaj przetargu: przetarg
Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy i zakupy paliw płynnych, Nr sprawy: 6/SK/TI/2018
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 23.01.2018r. o godz. 09.45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 28.12.2017
Rodzaj przetargu: przetarg
Przedmiot zamówienia: ”Usługa odbioru i wywozu wraz z zagospodarowaniem odpadu o kodzie 19 08 01 (skratki) wytworzonych przez Oczyszczalnię Ścieków w ilości ok. 120 Mg”. Nr sprawy 105/SK/TOS/2017.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 05.01.2018r. o godz. 09.45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
ZAWIADOMIENIE O ODSTĄPIENIU OD PROWADZENIA POSTĘPOWANIA:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 11.12.2017
Rodzaj przetargu: przetarg
Przedmiot zamówienia: Sukcesywna obsługa geodezyjna robót budowlanych prowadzonych przez Zamawiającego w ramach wykonawstwa własnego” Nr sprawy 154/SK/TI/2017.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 19.12.2017r. o godz. 09.45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 29.11.2017
Rodzaj przetargu: przetarg
Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy wodomierzy przystosowanych do radiowego przesyłu danych w systemie Sensus RF wraz z modułami radiowymi” Nr sprawy 130/SK/TI/WW/2017.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 06.12.2017r. o godz. 10:00
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 22.11.2017
Rodzaj przetargu: przetarg
Przedmiot zamówienia: objęcie ochroną ubezpieczeniową Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie w zakresie niżej wymienionych rodzajów ubezpieczenia: a) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, b) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, c) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Nr sprawy 141/SK/FA/2017.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 05.12.2017r. o godz. 10:20
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 20.10.2017
Rodzaj przetargu: przetarg
Przedmiot zamówienia: „Sukcesywne dostawy flokulanta o nazwie FLOPAM FB 808 ”. Nr sprawy 107/SK/TOS/2017
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 06.11.2017 r., do godz. 9:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 20.10.2017
Rodzaj przetargu: przetarg
Przedmiot zamówienia: „Zakup i dostawa deszczowni NETTUNO JUNIOR 50/150 ze zraszaczem” Nr sprawy 112/SK/TOS/2017
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 27.10.2017 r., do godz. 9:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 06.09.2017
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Kompleksowe ubezpieczenia komunikacyjne” Nr sprawy 97/SK/FA/2017.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 19.09.2017r. o godz. 10:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 30.08.2017
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Dostawa, instalacja oraz uruchomienie myjni - dezynfektora wraz z systemem do oczyszczania wody zasilającej myjnię w wodę czystą.” Nr sprawy 93/SK/SL/2017
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 12.09.2017 r., godz. 11:00
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 28.08.2017
Rodzaj przetargu:
Przedmiot zamówienia: Rada Nadzorcza Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN." Sp. z o.o. w Bełchatowie zaprasza Firmy Audytorskie do składania ofert na przeprowadzenie badania Sprawozdań finansowych Spółki za lata 2017 - 2018 w pełnym zakresie stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn.zm. ) oraz sporządzenie Sprawozdania z badania o tym, czy każde Sprawozdanie finansowe jest prawidłowe, rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Spółki.
Miejsce składania ofert:
Termin składania ofert:
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych:
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 17.08.2017
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Modernizacja pól rozdzielni 15 kV zasilających transformatory i studnie głębinowe TUW”. Nr sprawy 85/SK/IE/2017
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 31.08.2017 r., godz. 12:00
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty: Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 10.07.2017
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Modernizacja ogrodzenia studni głębinowych nr 2, 4, 5, 7, 8, 9 i 10”. Nr sprawy 74/SK/TUW/2017
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 24.07.2017 r., godz. 11:00
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 07.07.2017
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Modernizacja przepompowni ścieków, ul. Mostowa w Bełchatowie”. Nr sprawy 82/SK/TN/2017
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 24.07.2017 r., godz. 12:00
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 07.07.2017
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Sukcesywne dostawy flokulanta w postaci emulsji wspomagającego zagęszczanie osadów nadmiernych”. Nr sprawy 79/SK/TOS/2017.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 24.07.2017 r., godz. 9:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty: Zawiadomienie o wyborze oferty
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 05.07.2017
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Dostawy piasku, pospółki i kruszywa”. Nr sprawy 78/SK/TI/2017
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 12.07.2017 r., godz. 9:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty: Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 04.07.2017
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Sukcesywne dostawy koagulanta – wodnego roztworu siarczanu żelazowego”. Nr sprawy 65/SK/TOS/2017.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 20.07.2017 r., do godz. 9:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty: Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 29.06.2017
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Sukcesywne dostawy testów kuwetowych do oznaczeń spektrofotometrycznych wraz z odbiorem pustych opakowań” Nr sprawy 58/SK/SL/2017
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 06.07.2017 r., godz. 12:00
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty: Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 19.06.2017
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Modernizacja dachu i elewacji budynku warsztatowego i stacji transformatorowej na Oczyszczalni Ścieków w Bełchatowie”. Nr sprawy 54/SK/TOS/2017
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 05.07.2017 r., godz. 9:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 14.06.2017
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Dostawy piasku, pospółki i kruszywa”. Nr sprawy 61/SK/TI/2017
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 26.06.2016 r., godz. 9:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 13.06.2017
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Modernizacja ogrodzenia na Oczyszczalni Ścieków w Bełchatowie”. Nr sprawy 53/SK/TOS/2017
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 27.06.2017 r., godz. 9:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 01.06.2017
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Dostawy materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych z żeliwa sferoidalnego i szarego, ze stali, PE i PVC, PP-R i PP-RCT”. Nr sprawy 56/SK/TI/2017
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 14.06.2017 r., godz. 9:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 23.05.2017
Rodzaj przetargu: pisemny przetarg nieograniczony.
Przedmiot zamówienia: nie dotyczy
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9.
Termin składania ofert: 14.06.2017 r., godz. 08.00.
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 04.05.2017
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Modernizacja odżelaziaczy nr 9 i 16” Nr sprawy 31/SK/UW/2017.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 22.05.2017 r., do godz. 11:00
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 05.04.2017
Rodzaj przetargu: pisemny przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: nie dotyczy
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9.
Termin składania ofert: 19.04.2017 r., godz. 09.15.
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 29.03.2017
Rodzaj przetargu: pisemny przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: nie dotyczy
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9.
Termin składania ofert: 13.04.2017 r., godz. 09.00.
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 23.03.2017
Rodzaj przetargu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Przedmiot zamówienia: „Ochrona osób, budynków i mienia oraz monitorowanie obiektów Spółki” Nr sprawy 21/SK/OC/2017
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: do 06.04.2017 r. do godz. 12:00
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SPOŁECZNEGO:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 16.03.2017
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych” Nr sprawy 30/SK/IE/2017.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 23.03.2017 r., godz. 11:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 27.02.2017
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Modernizacja budynków rozdzielni na studniach głębinowych nr 8, 9 i 10” Nr sprawy 20/SK/UW/2017.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 14.03.2017 r., do godz. 10:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 24.02.2017
Rodzaj przetargu: pisemny przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: nie dotyczy
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9.
Termin składania ofert: 01.03.2017 r., godz. 09.00.
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 23.02.2017
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych” Nr sprawy 18/SK/IE/2017.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 09.03.2017 r., godz. 11:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych:
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 22.02.2017
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Dostawa uniwersalnego czujnika dyferencyjnego pH z zintegrowaną elektroniką AD (HACH LANGE)”. Nr sprawy 15/SK/TOS/2017.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 07.03.2017 r., godz. 9:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 17.02.2017
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Naprawa, legalizacja i ekspertyzy posiadanych przez Spółkę wodomierzy” Nr sprawy 16/SK/IWW/2017.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 28.02.2017 r., godz. 9:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 15.02.2017
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Modernizacja rurociągów wody uzdatnionej pomiędzy zbiornikami a pompownią” Nr sprawy 6/SK/UW/2017.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 10.03.2017 r., do godz. 12:00
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY :
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 10.01.2017
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Sukcesywne dostawy oleju opałowego” Nr sprawy 1/SK/UW/2017.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 23.01.2017 r., godz. 9:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych:
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 30.12.2016
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: "Sukcesywne dostawy paliw płynnych" nr sprawy 111/SK/TI/2016.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 12.01.2017 r., godz. 9:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 21.12.2016
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Pobieranie próbek i badania laboratoryjne wraz z opracowaniem wyników i sporządzeniem sprawozdań z badań wody, ścieków, osadów ściekowych i odpadów z podziałem na zadania.” Nr sprawy 110/SK/ST/2016.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 29.12.2016 r., godz. 9:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 08.12.2016
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem przetargu jest najem nieruchomości -lokalu użytkowego o powierzchni 135,46m², częściowo umeblowanego. Lokal przeznaczony jest do najmu na okres nieokreślony, z przeznaczeniem na prowadzenie biur administracyjnych.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 29.12.2016. do godz. 11.00
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 05.12.2016
Rodzaj przetargu: ustny przetarg nieograniczony- LICYTACJA.
Przedmiot zamówienia: nie dotyczy
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN." Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9.
Termin składania ofert: nie dotyczy
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 05.12.2016
Rodzaj przetargu: ustny przetarg nieograniczony- LICYTACJA.
Przedmiot zamówienia: nie dotyczy
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN." Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9.
Termin składania ofert: nie dotyczy
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 05.12.2016
Rodzaj przetargu: ustny przetarg nieograniczony- LICYTACJA.
Przedmiot zamówienia: nie dotyczy
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN." Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9.
Termin składania ofert: nie dotyczy
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 29.11.2016
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Obsługa geodezyjna robót budowlanych prowadzonych przez WOD.-KAN.” Sp. z o.o.”
Nr sprawy 101/SK/TI/2016
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 12.12.2016 r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 25.11.2016
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Ubezpieczenie majątku stanowiącego własność i będącego w posiadaniu Zamawiającego oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i użytkowanego majątku” Nr sprawy 107/SK/FA/2016.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 07.12.2016 r., godz. 10:20
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 23.11.2016
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Sukcesywne dostawy flokulanta o nazwie FLOPAM FB 808” Nr sprawy 95/SK/TOS/2016.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 05.12.2016 r., godz. 9:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 10.11.2016
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem przetargu jest najem nieruchomości -lokalu użytkowego o powierzchni 135,46m², częściowo umeblowanego. Lokal przeznaczony jest do najmu na okres nieokreślony, z przeznaczeniem na prowadzenie biur administracyjnych.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 30.11.2016 r., godz. 11.00
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 08.11.2016
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Dostawa samochodu osobowego lub/i samochodu ciężarowego typu wywrotka o DMC do 3,5 tony" Nr sprawy 96/SK/TI/2016
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 16.11.2016 r., godz. 12:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 31.10.2016
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Modernizacja dachów hali krat oraz pompowni ścieków i elewacji zewnętrznej budynku pompowni ścieków, modernizacja wlotów powietrza w hali dmuchaw i elewacji zewnętrznej hali dmuchaw na Oczyszczalni Ścieków w Bełchatowie przy ul. Piotrkowskiej 110”
Nr sprawy 88/SK/TOS/2016
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 15.11.2016 r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 31.10.2016
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Usługa odbioru i wywozu z zagospodarowaniem odpadu o kodzie 19 08 01” Nr sprawy 84/SK/TOS/2016
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 14.11.2016 r., godz. 9:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 28.10.2016
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Dostawa samochodu osobowego lub/i samochodu ciężarowego typu wywrotka o DMC do 3,5 tony".
Nr sprawy 90/SK/TI/2016
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 07.11.2016 r., godz. 12:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 20.10.2016
Rodzaj przetargu: zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Bełchatowa”. Nr sprawy 87/SK/JRP/2016.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 28.10.2016 r., godz. 9:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty: Zawiadomienie o wyborze ofertyt:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 18.10.2016
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego dla Ujęcia Wody”
Nr sprawy 85/SK/UW/2016.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 27.10.2016 r., godz. 10:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 14.10.2016
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Dostawa zaawansowanej platformy/systemu sterowania procesem napowietrzania dla Oczyszczalni Ścieków w Bełchatowie ”. Nr sprawy 75/SK/TOS/2016.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 24.10.2016 r., godz. 10:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 07.10.2016
Rodzaj przetargu: zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia: Opracowanie studium wykonalności i sporządzenie wniosku o dofinansowanie dla Projektu pn.: „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa – etap II”, planowanym do dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Działania 2.3. gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Nr sprawy 77/SK/JRP/2016.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 17.10.2016 r., godz. 9:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty: Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 07.10.2016
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Budowa wodociągu wraz z przebudową przyłączy w ulicach: Królowej Jadwigi, Władysława Łokietka i Bolesława Chrobrego w Bełchatowie”. Nr sprawy 76/SK/TN/2016.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 24.10.2016 r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 28.09.2016
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację rurociągów wody uzdatnionej pomiędzy zbiornikami a pompownią na terenie Ujęcia Wody w Bełchatowie” Nr sprawy 71/SK/UW/2016.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 05.10.2016 r., godz.11:00.
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 21.09.2016
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Kompleksowe ubezpieczenia komunikacyjne” Nr sprawy 66/SK/FA/2016.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 03.10.2016 r., godz. 10:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 19.09.2016
Rodzaj przetargu: zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej oraz renowacji bezwykopowej istniejących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Miasta Bełchatowa”. Nr sprawy 68/SK/JRP/2016.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 26.09.2016 r., godz. 9:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU OCENY I WYBORU OFERTY Z DNIA 10.10.2016 r. :
ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI I BEZ WYBORU OFERTY - UZASADNIENIE - 20.10.2016r. :
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 14.09.2016
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Dostawa, montaż i uruchomienie analizatora (HACH-LANGE) BioTector B7000i wraz z wyposażeniem”. Nr sprawy 63/SK/TOS/2016.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 27.09.2016 r., godz. 09:45.
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 14.09.2016
Rodzaj przetargu:
Przedmiot zamówienia: Rada Nadzorcza Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN." Sp. z o.o. w Bełchatowie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego spółki za rok 2016 w pełnym zakresie stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ) oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe, rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Spółki.
Miejsce składania ofert:
Termin składania ofert:
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych:
Wybór najkorzystniejszej oferty: Rada Nadzorcza - po dokonanej ocenie złożonych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 - wybrała biegłego rewidenta z Lexus Audit Sp. z o.o., 31-422 Kraków, ul. Powstańców 25A
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 13.09.2016
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację rurociągów wody uzdatnionej pomiędzy zbiornikami a pompownią na terenie Ujęcia Wody w Bełchatowie” Nr sprawy 60/SK/UW/2016.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 26.09.2016 r., godz. 10:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiodomienie o unieważnieniu postępowania:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 13.09.2016
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację zbiorników wody znajdujących się na terenie Ujęcia Wody w Bełchatowie” Nr sprawy 61/SK/UW/2016.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 26.09.2016 r., godz. 11:15
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 06.09.2016
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Zakup, dostawa pompy powierzchniowej pływającej z wirnikiem kanałowym model 8-FSP”. Nr sprawy 55/SK/TOS/2016.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 23.09.2016 r., godz. 9:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty :
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 06.09.2016
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Modernizacja belek żelbetowych podtrzymujących kraty w hali odżelaziaczy, elewacji i dachu budynku rozdzielni oraz galerii rurociągów na Ujęciu Wody” Nr sprawy 59/SK/UW/2016.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 20.09.2016 r., godz. 10:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 02.09.2016
Rodzaj przetargu: zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej oraz renowacji bezwykopowej istniejących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Miasta Bełchatowa”. Nr sprawy 58/SK/JRP/2016.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 12.09.2016 r., godz. 9:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 28.07.2016
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Modernizacja belek żelbetowych podtrzymujących kraty w hali odżelaziaczy, elewacji i dachu budynku rozdzielni oraz galerii rurociągów na Ujęciu Wody” Nr sprawy 49/SK/UW/2016.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 23.08.2016 r., godz. 10:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Unieważnienie postępowania:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 08.07.2016
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Sukcesywne dostawy wodomierzy przystosowanych do radiowego przesyłu danych w systemie Sensus RF wraz z modułami radiowymi”.
Nr sprawy 44/SK/TI/WW/2016.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 27.07.2016 r., godz. 9:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych:
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 07.07.2016
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Opracowanie i wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla wykonania wentylacji mechanicznej z rekuperacją i klimatyzacji w budynku głównym na Oczyszczalni Ścieków przy ul. Piotrkowskiej 110 w Bełchatowie”. Nr sprawy 43/SK/TOS/2016.
Miejsce składania ofert: p. Wojciech Piech, p. Bartosz Wlazłowski
Termin składania ofert: 26.07.2016 r., godz. 9:30
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 10.06.2016
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Sukcesywne dostawy flokulanta w postaci emulsji wspomagającego zagęszczanie osadów nadmiernych” Nr sprawy 34/SK/TOS/2016.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 05.07.2016 r., godz. 9:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 02.06.2016
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Dostawy piasku, pospółki i kruszywa”. Nr sprawy 39/SK/TI/2016
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 21.06.2016 r., godz. 9:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 01.06.2016
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Dostawy materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych z żeliwa sferoidalnego i szarego, ze stali, PE i PVC”.
Nr sprawy 38/SK/TI/2016
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 17.06.2016 r., godz. 9:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 12.05.2016
Rodzaj przetargu: ustny przetarg nieograniczony- LICYTACJA.
Przedmiot zamówienia: nie dotyczy
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN." Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9.
Termin składania ofert: 24.05.2016 r., godz. 08.00.
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 04.05.2016
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy instalacji stabilizacji osadów ściekowych w Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych na Oczyszczalni ścieków w Bełchatowie” Nr sprawy DO.JRP.ZP-1/2016.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 06.06.2016 r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: W Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: 109940-2016 z dn. 04.05.2016 W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2016/S 087-154362 z dn. 04.05.2016
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 25.04.2016
Rodzaj przetargu: ustny przetarg nieograniczony- LICYTACJA.
Przedmiot zamówienia: nie dotyczy
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN." Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9.
Termin składania ofert: 10.05.2016 r., godz. 08.00.
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 21.04.2016
Rodzaj przetargu: ustny przetarg nieograniczony- LICYTACJA.
Przedmiot zamówienia: nie dotyczy
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9.
Termin składania ofert: 18.05.2016 r., godz. 09.00.
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 21.04.2016
Rodzaj przetargu: ustny przetarg nieograniczony- LICYTACJA.
Przedmiot zamówienia: nie dotyczy
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN." Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9.
Termin składania ofert: 27.05.2016 r., godz. 09.00.
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 08.04.2016
Rodzaj przetargu: ustny przetarg nieograniczony- LICYTACJA.
Przedmiot zamówienia: nie dotyczy
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9.
Termin składania ofert: 11.05.2016 r., godz. 12.00.
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 05.04.2016
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Sukcesywne dostawy flokulanta o nazwie FLOPAM FB 808” Nr sprawy 26/SK/TOS/2016.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 18.04.2016 r., godz. 9:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze ofertyr:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 05.04.2016
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Dostawa i montaż sond AN-ISE (HACH-LANGE) ” Nr sprawy 25/SK/TOS/2016.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 21.04.2016 r., godz. 9:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 05.04.2016
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Sukcesywne dostawy koagulanta – wodnego roztworu siarczanu żelazowego”. Nr sprawy 24/SK/TOS/2016.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 19.04.2016 r., godz. 9:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 01.04.2016
Rodzaj przetargu: ustny przetarg nieograniczony- LICYTACJA.
Przedmiot zamówienia: nie dotyczy
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9.
Termin składania ofert: 14.04.2016 r., godz. 9:00.
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 01.04.2016
Rodzaj przetargu: Ustny przetarg nieograniczony- LICYTACJA
Przedmiot zamówienia: nie dotyczy.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9.
Termin składania ofert: 12.04.2016 r., godz. 9:00.
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze ofrty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 18.03.2016
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Modernizacja chlorowni” Nr sprawy 12/SK/UW/2016.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 12.04.2016 r., godz. 10:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 16.03.2016
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Dostawa traktora ogrodowego marki HUSQVARNA TC 342” Nr sprawy 19/SK/TOS/2016.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 31.03.2016 r., godz. 9:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 09.03.2016
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: nie dotyczy
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD. – KAN.” Spółka z o.o. ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9 97 – 400 Bełchatów, Kancelaria Spółki p. 100
Termin składania ofert: 18.03.2016 r. do godziny 09.00
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 09.03.2016
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: nie dotyczy
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD. – KAN.” Spółka z o.o. ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9 97 – 400 Bełchatów, Kancelaria Spółki p. 100.
Termin składania ofert: 18.03.2016 r. do godziny 13.00
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 09.03.2016
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: nie dotyczy
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD. – KAN.” Spółka z o.o. ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9 97 – 400 Bełchatów, Kancelaria Spółki p. 100.
Termin składania ofert: 18.03.2016 r. do godziny 08.00.
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 26.02.2016
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Dostawa i montaż układu do pomiaru ciągłego poziomu osadu w osadnikach wtórnych typu SF-2” Nr sprawy 16/SK/TOS/2016.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 17.03.2016 r., godz. 9:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 22.02.2016
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych” Nr sprawy 7/SK/IE/2016.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 02.03.2016 r., godz. 13:30
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 22.02.2016
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Odbiór, transport i zagospodarowania wysuszonych osadów ściekowych” Nr sprawy 11/SK/ST/2016.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 02.03.2016 r., godz. 12:15
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 19.01.2016
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Sukcesywne dostawy podchlorynu sodu” Nr sprawy 2/SK/UW/2016.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 26.01.2016 r., godz. 10:45. Przedłużony do 04.02.2016r., godz. 10:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 11.01.2016
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Sukcesywne dostawy oleju opałowego” Nr sprawy 55/SK/UW/2015.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 19.01.2016 r., godz. 9:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 31.12.2015
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Obsługa geodezyjna robót budowlanych prowadzonych przez WOD.-KAN.” Sp. z o.o.”
Nr sprawy 57/SK/TI/2015
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 12.01.2016 r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 31.12.2015
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Dostawa szkła laboratoryjnego”
Nr sprawy 61/SK/SL/2015.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 08.01.2016 r., godz. 13:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 30.12.2015
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Naprawa, legalizacja i ekspertyzy posiadanych przez Spółkę wodomierzy”
Nr sprawy 56/SK/IWW/2015.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 08.01.2016 r., godz. 9:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 28.12.2015
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Kontrakt 10A - „Modernizacja węzła przyjmowania ścieków i części mechanicznej oczyszczalni ścieków w Bełchatowie”, realizowany w ramach Projektu pn.: „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa”.
Nr sprawy DO.JRP.ZP-1/2015.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 12.02.2016 r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: W Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: 353244 – 2015 z dnia 28.12.2015
W DUUE: 2015/S 250-456604 z dn. 26.12.2015
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 22.12.2015
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Dostawa szkła laboratoryjnego”
Nr sprawy 59/SK/SL/2015.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 29.12.2015 r., godz. 13:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 15.12.2015
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Dostawa materiałów filtracyjnych” Nr sprawy 50/SK/SL/2015.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 23.12.2015 r., godz. 13:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 15.12.2015
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Pobieranie próbek i badania laboratoryjne wraz z opracowaniem wyników i sporządzeniem sprawozdań z badań wody, ścieków, osadów ściekowych i odpadów z podziałem na zadania.” Nr sprawy 54/SK/ST/2015.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 22.12.2015 r., godz. 9:15
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 02.12.2015
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Ubezpieczenie majątku stanowiącego własność i będącego w posiadaniu Zamawiającego oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i użytkowanego majątku”
Nr sprawy 49/SK/FA/2015.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 11.12.2015 r., godz. 10:20
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 16.11.2015
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Odbiór i unieszkodliwienie odpadu o kodzie 19 08 01 skratki” Nr sprawy 38/SK/TOS/2015
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 27.11.2015 r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 10.11.2015
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Dostawa roztworów wzorcowych i kalibracyjnych” Nr sprawy 46/SK/SL/2015
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 18.11.2015 r., godz. 13:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 03.11.2015
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Dostawa pompy przenośnej do osadu” Nr sprawy 41/SK/TOS/2015
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 17.11.2015 r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 12.10.2015
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Dostawa agregatu pompowego do pompowania ścieków”
Nr sprawy: 37/SK/TI/2015
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN.” Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 23.10.2015 r., godz. 09.45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 06.10.2015
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Kompleksowe ubezpieczenie komunikacyjne” Nr sprawy: 34/SK/FA/2015
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN.” Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 13.10.2015 r., godz. 10.45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty: Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 05.10.2015
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą: „Sukcesywne dostawy flokulanta o nazwie FLOPAM FB 808” Nr sprawy: 30/TOS/2015
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 14.10.2015 r., godz. 13.45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 02.10.2015
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą: „Dostawa i uruchomienie wag laboratoryjnych” Nr sprawy: 32/SK/SL/2015
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 13.10.2015 r., godz. 13.45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 02.10.2015
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą: „Dostawa i uruchomienie chłodziarek laboratoryjnych” Nr sprawy: 33/SK/SL/2015
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 12.10.2015 r., godz. 13.45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 28.09.2015
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą: „Dostawa i instalacja sprzętu laboratoryjnego” Nr sprawy: 28/SK/SL/2015
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 07.10.2015 r., godz. 13.45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty: Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 17.09.2015
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą: „Dostawa odczynników chemicznych” Nr sprawy: 31/SK/SL/2015
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 01.10.2015 r., godz. 13.45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 03.09.2015
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą: „Dostawa odczynników chemicznych” Nr sprawy: 30/SK/SL/2015
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 14.09.2015 r., godz. 10.45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 02.09.2015
Rodzaj przetargu:
Przedmiot zamówienia: Rada Nadzorcza Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN." Sp. z o.o. w Bełchatowie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego spółki za rok 2015 w pełnym zakresie stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ) oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe, rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Spółki.
Miejsce składania ofert:
Termin składania ofert:
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych:
Wybór najkorzystniejszej oferty: Uchwała:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 20.08.2015
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą: „Dostawa sprzętu laboratoryjnego” Nr sprawy: 26/SK/SL/2015
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 28.08.2015 r. godz. 11.00
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 10.08.2015
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą: „Dostawa sprzętu laboratoryjnego” Nr sprawy: 25/SK/SL/2015
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 19.08.2015 r., godz. 10.45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 14.07.2015
Rodzaj przetargu:
Przedmiot zamówienia: Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego zwanego również Wykonawcą dla Zakładu Wodociagów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie zwanego również Zamawiającym, który będzie świadczył usługi na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2003 roku Nr 124, poz. 1154 z późn. zm.).
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN." Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: do 24.07.2015r., godz 8:00
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych:
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 07.07.2015
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Dostawy materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych – Zasuw, łączników i studzienki wodomierzowe”.
Nr sprawy: 29/SK/TI//2015
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN." Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 15.07.2015 r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 07.07.2015
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: "Budowa 32 podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej" w ramach programu pod nazwą: "Lokalny program dofinansowania budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego – etap II”
Nr sprawy 01/PP/JRP/2015
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN." Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 22.07.2015r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: Numer ogłoszenia: 168188 2015; data zamieszczenia: 07.07.2015
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 02.07.2015
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: nie dotyczy
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD. – KAN.” Spółka z o.o. ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9 97 – 400 Bełchatów, Kancelaria Spółki p. 100.
Termin składania ofert: 05.08.2015 r. do godziny 12.00.
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 17.06.2015
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Obsługa geodezyjna robót budowlanych prowadzonych przez „WOD. – KAN.” Sp. z o.o.
Nr sprawy 26/SK/TI/2015
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN." Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 25.06.2015 r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 17.06.2015
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa testów kuwetowych do oznaczeń spektrofotometrycznych dla potrzeb Laboratorium Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie wraz z odbiorem pustych opakowań.
Nr sprawy: 25/SK/SL//2015
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN." Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 26.06.2015 r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 10.06.2015
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą: „Dostawy piasku, pospółki i kruszywa”. Nr sprawy: 20/SK/TI//2015
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 18.06.2015 r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych:
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 29.05.2015
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Dostawy materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych z żeliwa sferoidalnego i szarego, ze stali, PE i PVC”. Nr sprawy: 19/SK/TI//2015
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 08.06.2015 r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych:
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 25.05.2015
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Sukcesywne dostawy wodomierzy przystosowanych do radiowego przesyłu danych w systemie Sensus Scout wraz z modułami radiowymi”.
Nr sprawy: 17/SK/IT/WW/2015
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN." Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 01.06.2015 r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 20.05.2015
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Wymiana olejów i płynów w samochodach”
Nr sprawy 15/SK/TI/2015
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN." Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 27.05.2015 r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 19.05.2015
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy koagulanta – wodnego roztworu siarczanu żelazowego
Nr sprawy 16/SK/TOS/2015
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN." Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 26.05.2015 r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 08.05.2015
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Odbiór, transport, odzysk i unieszkodliwienie wysuszonych osadów ściekowych.” Nr sprawy 18/SK/NS/2015
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 15.05.2015 r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 30.04.2015
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia: „Odbiór, transport, odzysk i unieszkodliwienie wysuszonych osadów ściekowych.”
Nr sprawy 14/SK/NS/2015
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN." Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 07.05.2015r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o unieważnienie postępowania:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 23.04.2015
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony.
Przedmiot zamówienia: nie dotyczy.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD. – KAN.” Spółka z o.o. ul. Św. Faustyny Kowalskiej nr 9 97 – 400 Bełchatów, Kancelaria Spółki, p. 100.
Termin składania ofert: 25.06.2015 r. do godziny 12.00.
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy.
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 16.04.2015
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Obsługa geodezyjna robót budowlanych prowadzonych przez „WOD. – KAN” Sp. z o.o.
Nr sprawy 13/SK/TI/2015
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 22.04.2015r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty: Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 02.04.2015
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: nie dotyczy
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD. – KAN.” Spółka z o.o. ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9 97 – 400 Bełchatów, Kancelaria Spółki p. 100.
Termin składania ofert: 20.04.2015 r. do godziny 12.00.
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: 17.1 nie dotyczy.
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 20.03.2015
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Promocja efektów realizacji Projektu pn. „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Nr sprawy: 7/ZP/PM/2015
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: do dnia 03.04.2015 do godz. 11:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: 63220 – 2015 z dnia 20-03-02015
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 24.02.2015
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia: „Pobieranie próbek i badania laboratoryjne wraz z opracowaniem wyników i sporządzeniem sprawozdań z badań wody, ścieków, osadów ściekowych i odpadów z podziałem na zadania.” Nr sprawy 6/SK/NS/2015.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 03.03.2015 r., godz. 11:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 10.02.2015
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Wytwarzania odpadów niebezpiecznych, które powstają w związku z eksploatacją instalacji do uzdatniania wody zlokalizowanej w Bełchatowie przy ul. Olsztyńskiej 52;
Wytwarzania odpadów innych niż niebezpieczne, które powstają w związku z eksploatacją instalacji do uzdatniania wody zlokalizowanej w Bełchatowie przy ul. Olsztyńskiej 52;
Wytwarzania odpadów niebezpieczne, które powstają w związku z działalnością Spółki „WOD. – KAN.” z siedzibą w Bełchatowie przy Św. Faustyny Kowalskiej 9;
Wytwarzania odpadów innych niż niebezpieczne, które powstają w związku z działalnością Spółki „WOD. – KAN.” z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9;
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN." Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 17.02.2015r., godz. 11:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 06.02.2015
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia są „Sukcesywne dostawy flokulanta w postaci emulsji”. Nr sprawy 5/SK/TOS/2015.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. " Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 19.02.2015r., godz. 11:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 06.02.2015
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia są „Sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych”. Nr sprawy 3/SK/TE/2015.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 13.02.2015r., godz. 11:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 02.02.2015
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Świadczenie usług pocztowych”.
Nr sprawy 1/SK/PO/2015
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN." Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 09.02.2015r., godz. 10:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 30.01.2015
Rodzaj przetargu: Przetarg nieograniczony.
Przedmiot zamówienia: Nie dotyczy
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD. – KAN.” Sp. z o.o., ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, 97 – 400 Bełchatów, p. 100 – Kancelaria Spółki.
Termin składania ofert: 03.03.2015 r. do godz. 12.00.
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: Nie dotyczy.
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 31.12.2014
Rodzaj przetargu: Przetarg nieograniczony.
Przedmiot zamówienia: nie dotyczy
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD. – KAN.” Sp. z o.o., ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, 97 – 400 Bełchatów, p. 100 – Kancelaria Spółki.
Termin składania ofert: 26.01.2015 r. do godz. 12.00.
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 15.12.2014
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia są „Dostawy podchlorynu sodu” Nr sprawy 26/SK/TUW/2014.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 07.01.2015 r., godz. 10:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 08.12.2014
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku stanowiącego własność i będącego w posiadaniu Zamawiającego oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i użytkowanego majątku.
Nr sprawy 27/SK/FA/2014
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN." Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 17.12.2014 r., godz. 10:15
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 05.12.2014
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Dostawa sprzętu laboratoryjnego”.
Nr sprawy 25/SK/NL/2014
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN." Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 12.12.2014r., godz. 10:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 03.12.2014
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Sukcesywne dostawy paliw płynnych”. Nr sprawy 21/SK/TI/2014
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN." Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 15.12.201 r., godz. 10:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty.:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 27.11.2014
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony.
Przedmiot zamówienia: „Naprawa, legalizacja i ekspertyzy posiadanych przez Spółkę wodomierzy”. Nr sprawy: 23/SK/WW/2014.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN.” Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria.
Termin składania ofert: 08.12.2014 r., godz. 10:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 26.11.2014
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Dostawa i montaż regałów do archiwum zakładowego”
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN." Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 03.12.2014r., godz. 10:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 31.10.2014
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: "Ułożenie kostki brukowej i krawężników na placu przed budynkami magazynowo – garażowymi na terenie bazy administracyjnej przy ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9 w Bełchatowie".
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN.” Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 14.11.2014r. godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 06.10.2014
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Kontrakt 12 - „Modernizacja stacji energetycznej oczyszczalni ścieków”, realizowany w ramach Projektu pn.: „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa”. Nr sprawy DJP.JRP.ZP-7/2014
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN.” Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 17.11.2014 r., godz. 10.00
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: 210031 - 2014 z dnia 06.10.2014r.
w DUUE: 2014/S 192-335972 z dnia 04.10.2014r.
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 17.09.2014
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Kompleksowe ubezpieczenia komunikacyjne”. Nr sprawy 19/SK/FA/2014
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 25.09.2014 r., godz. 10:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 03.09.2014
Rodzaj przetargu:
Przedmiot zamówienia: Rada Nadzorcza Zakładu Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Sp. z o.o. w Bełchatowie zaprasza uprawnione podmioty, prowadzące działalność na terenie Województwa Łódzkiego, do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego spółki za rok 2014 w pełnym zakresie stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.) oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe, rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Spółki.
Miejsce składania ofert:
Termin składania ofert:
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych:
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 27.08.2014
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia: „Dostawa i wymiana membran w systemie napowietrzania drobnopęcherzykowego w dwóch reaktorach biologicznych” Nr sprawy 18/SK/TOS/2014.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 03.09.2014 r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 25.08.2014
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Budowa 44 podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej" w ramach programu pod nazwą: "Lokalny program dofinansowania budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego” Nr sprawy DJP.PP.ZP-6/2014
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN." Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 09.09.2014 r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: 183443 - 2014 z dnia 27.08.2014
181511 – 2014 z dnia 25.08.2014
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 06.08.2014
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Budowa 44 podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej" w ramach programu pod nazwą: "Lokalny program dofinansowania budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego” Nr sprawy DJP.PP.ZP-5/2014
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN." Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 25.08.2014r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: Numer ogłoszenia: 169979 - 2014 z dnia 06.08.2014
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 24.07.2014
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Dostawy materiałów filtracyjnych, roztworów wzorcowych i kalibracyjnych, materiałów do mikrobiologii, roztworów wzorcowych do analizatorów ścieków oczyszczonych, roztworów wzorcowych do analizatorów wody.” Nr sprawy 17/SK/NL/2014
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN." Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 06.08.2014r., godz. 11:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 07.07.2014
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Dostawa flokulanta proszkowego”. Nr sprawy: 16/SK/TOS/2014
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 22.07.2014 r. godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 03.07.2014
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: "Remont dachu z dociepleniem – budynek administracyjny i remont murów oporowych przy zbiornikach z wodą uzdatnioną na terenie Obiektu Ujęcie Wody przy ulicy Olsztyńskiej 52 w Bełchatowie" Nr sprawy: 15/SK/TUW/2014
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 17.07.2014 r., godz. 9:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 18.06.2014
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia „Przebudowa budynku magazynowego na budynek garażowo - usługowy z częścią socjalną (strefa zachodnia)". Nr sprawy: 14/SK/TI/2014
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN." Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 04.07.2014r., godz. 10:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 11.06.2014
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Dostawy odczynników chemicznych, materiałów filtracyjnych, roztworów wzorcowych i kalibracyjnych, materiałów do mikrobiologii, testów kuwetowych, szkła laboratoryjnego, roztworów wzorcowych do analizatorów ścieków oczyszczonych, roztworów wzorcowych do analizatorów wody.” Nr sprawy 12/SK/NL/2014
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego. Pliki do pobrania:
Ogłoszenie:
SIWZ:
Załącznik nr 4 do SIWZ:
Załącznik nr 5 do SIWZ:
Załącznik nr 6 do SIWZ:
Załącznik nr 7 do SIWZ:
Załącznik nr 8 do SIWZ:
Załącznik nr 9 do SIWZ:
Załącznik nr 10 do SIWZ:
Załącznik nr 11 do SIWZ:
Odpowiedzi na pytania I 18.06.2014r.:
Odpowiedzi na pytania II 18.06.2014r.:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Termin składania ofert: 25.06.2014 r., godz. 11:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 06.06.2014
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Kontrakt 10 „Modernizacja węzła przyjmowania ścieków i części mechanicznej oczyszczalni ścieków w Bełchatowie” realizowany w ramach Projektu pn. „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa”
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN." Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 22.07.2014 r., godz. 10:00
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: 122681 - 2014 z dnia 06.06.2014
w DUUE: 2014/S 108-189408dnia 06.06.2014
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 03.06.2014
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia są „Dostawy flokulanta proszkowego” Nr sprawy 13/SK/TOS/2014.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN." Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 18.06.2014r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 21.05.2014
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Budowa nowego oraz wymiana istniejącego rurociągu wody uzdatnionej pomiędzy halą odżelaziaczy a zbiornikami, wraz z regeneracją komory zasuw”. Nr sprawy: 11/SK/TUW/2014
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN." Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 16.06.2014r., godz. 10:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 12.05.2014
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Dostawa piasku i pospółki” Nr sprawy: 10/SK/TI/2014.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN.” Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria.
Termin składania ofert: 19.05.2014r., godz. 11:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 23.04.2014
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Kontrakt 11 - „Budowa nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem systemu monitoringu sieci kanalizacji sanitarnej”, realizowany w ramach Projektu pn.: „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa”.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN." Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 02.06.2014r., godz. 10:00
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: 88485 - 2014 dnia 23.04.2014,
113603 - 2014 dnia 27.05.2014
131439 - 2014 dnia 18.06.2014
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 22.04.2014
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Budowa nowego oraz wymiana istniejącego rurociągu wody uzdatnionej pomiędzy halą odżelaziaczy a zbiornikami, wraz z regeneracją komory zasuw”. Nr sprawy: 5/SK/TUW/2014
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN." Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 20.05.2014r., godz. 10:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 16.04.2014
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Dostawy materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych z żeliwa sferoidalnego i szarego, ze stali, PE i PVC”. Nr sprawy 9/SK/TI/2014.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN." Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 25.04.2014 r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 04.04.2014
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Obsługa geodezyjna robót budowlanych prowadzonych przez „WOD. – KAN” Sp. z o.o.” Nr sprawy: 8/SK/TI/2014.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN.” Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria.
Termin składania ofert: 15.04.2014 r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 03.04.2014
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:
a) Monitorowanie elektronicznych systemów zabezpieczających i doraźną ochronę fizyczną, polegającą na działaniu całodobowej grupy interwencyjnej na obiektach Ujęcie Wody i Oczyszczalnia Ścieków.
b) Konserwacja i naprawa elektronicznych systemów zabezpieczających na wymienionych powyżej obiektach.
c) Dozór fizyczny na terenie siedziby Zarządu Spółki i budynków przy ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9 w Bełchatowie.
Nr sprawy 7/SK/NC/2014
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN.” Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 14.04.2014 r., godz. 11:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 26.03.2014
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony.
Przedmiot zamówienia: „Dostawy wodomierzy przystosowanych do radiowego przesyłu danych w systemie Sensus Scout, modułów radiowych i redukcji mosiężnych.” Nr sprawy 6/SK/TI/2014
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN." Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 02.04.2014 r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 25.03.2014
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Kontrakt 13 „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w osiedlu Ludwików II w Bełchatowie – etap III” realizowany w ramach Projektu pn. „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa”
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 06.05.2014 r., godz. 10.00
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: 62801 – 2014 dnia 25.03.2014
134403 - 2014 dnia 24.06.2014
w DUUE: 2014/S 059-098489 dnia 25.03.2014
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 10.02.2014
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia są „Sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych”. Nr sprawy 3/SK/TE/2014.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN.” Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 17.02.2014r., godz. 11:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 15.01.2014
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia są „Dostawy podchlorynu sodu”. Nr sprawy 1/SK/TUW/2014.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN." Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 22.01.2014 r., godz. 11:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 15.01.2014
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia są „Dostawy flokulanta proszkowego”. Nr sprawy 2/SK/TOS/2014
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN." Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 31.01.2014 r., godz. 11:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 03.01.2014
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: nie dotyczy
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 31.01.2014 r., godz. 12:00.
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 10.12.2013
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku stanowiącego własność i będącego w posiadaniu Zamawiającego oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i użytkowanego majątku. Nr sprawy 18/SK/FA/2013
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 18.12.2013 r. , godz. 10:50
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 05.12.2013
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia są „Sukcesywne dostawy środków flokujących i koagulanta” Nr sprawy 16/SK/TOS/2013.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN." Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 30.12.2013 r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty: Pliki do pobrania:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 03.12.2013
Rodzaj przetargu: Dostawa
Przedmiot zamówienia: „Dostawa sprzętu laboratoryjnego” . Nr sprawy 17/SK/NL/2013
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 10.12.2013 r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty: Pliki do pobrania:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 15.11.2013
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Przebudowa budynku magazynowego na budynek garażowo – usługowy z częścią socjalną”, realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa pomieszczeń w budynkach Spółki, znajdujących się na terenie bazy w Bełchatowie przy ul. Św. Faustyny Kowalskiej nr 9”. Nr sprawy DJT.TI.ZP-6/2013
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN." Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 29.11.2013 r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: 242225 - 2013
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 23.10.2013
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Naprawa i legalizacja wodomierzy”. Nr sprawy 14/SK/IT/2013
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN.” Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 30.10.2013 r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty: Pliki do pobrania:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 03.10.2013
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Kompleksowe ubezpieczenie komunikacyjne”. Nr sprawy 13/SK/FK/2013
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN.” Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 11.10.2013r., godz. 10:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 20.09.2013
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Sukcesywne dostawy paliw płynnych”. Nr sprawy 12/SK/TI/2013
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN.” Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 30.09.2013 r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 19.09.2013
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Bełchatowie – etap II”. Nr sprawy DJP.PP.ZP-5/2013
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN.” Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 04.10.2013 r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: 222466 - 2013
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 05.09.2013
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Przebudowa części budynku socjalno – magazynowego, położonego przy ul. Św. Faustyny Kowalskiej nr 9 w Bełchatowie, na potrzeby biurowe”. Nr sprawy DJT.TI.ZP-4/2013
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 20.09.2013 r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: 179323 - 2013
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 23.07.2013
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Dostawa zakrętarek”. Nr sprawy 11/SK/TI/2013
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 01.08.2013r., godz. 11:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Unieważnienie postępowania:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 18.07.2013
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Dostawa ciągnika”. Nr sprawy 10/SK/TI/2013
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 29.07.2013 r. godz. 11:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 24.06.2013
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Dostawa: zakrętarki hydraulicznej, zakrętarki elektrycznej, stopy wibracyjnej i zagęszczarki płytowej.” Nr sprawy 9/SK/TI/2013
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN.” Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 01.07.2013 r., godz. 11:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 10.06.2013
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Bełchatowie”. Nr sprawy DJP.PP.ZP-3/2013
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 25.06.2013 r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: 222466 - 2013
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 23.05.2013
Rodzaj przetargu: nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Bełchatowie”. Nr sprawy JRP.PP.ZP-2/2013
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 07.06.2013 r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: 86415-2013
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Unieważnienie postępowania:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 26.04.2013
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Bełchatowie”. Nr sprawy JRP.PP.ZP-1/2013
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 17.05.2013 r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: 63959-2013
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Unieważnienie postępowania:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 20.03.2013
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Dostawa piasku i pospółki” Nr sprawy: 8/SK/TI/2013
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN.” Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria.
Termin składania ofert: 02.04.2013 r., godz. 11:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 05.03.2013
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Dostawy wodomierzy przystosowanych do radiowego przesyłu danych w systemie Sensus Scout, modułów radiowych i redukcji mosiężnych.” Nr sprawy: 6/SK/WW/2013.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN.” Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria
Termin składania ofert: 14.03.2013 r., godz. 11:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 01.03.2013
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: a) Monitorowanie elektronicznych systemów zabezpieczających i doraźną ochronę fizyczną, polegającą na działaniu całodobowej grupy interwencyjnej na obiektach Ujęcie Wody i Oczyszczalnia Ścieków. b) Konserwacja i naprawy elektronicznych systemów zabezpieczających na wymienionych powyżej obiektach. c) Dozór fizyczny na terenie siedziby Zarządu Spółki. Nr sprawy 5/SK/NC/2013
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 13.03.2013r., godz. 11:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 28.02.2013
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Dostawa piasku i pospółki” Nr sprawy: 4/SK/TI/2013.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN.” Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria.
Termin składania ofert: 12.03.2013 r., godz. 11:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 27.02.2013
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Obsługa geodezyjna robót budowlanych prowadzonych przez „WOD. – KAN” Sp. z o.o.” Nr sprawy: 3/SK/TI/2013.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN.” Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria.
Termin składania ofert: 11.03.2013 r., godz. 11:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 30.01.2013
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia: „Dostawa materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych”. Nr sprawy 2/SK/TI/2013.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 07.02.2013 r., godz. 11:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty :
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 03.01.2013
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy: Część I: Rur żeliwnych i stalowych; Część II: Materiałów i urządzeń z żeliwa sferoidalnego i szarego; Część III: Złączek żeliwnych ocynkowanych i armatury do wody; Część IV: Rur i kształtek z PE i PVC; Część V: Zasuw i kształtek żeliwnych, w ilościach i rodzajach zgodnych z załącznikiem nr 5, 6, 7 , 8 i 9 do SIWZ. Dostawy odbywać się będą do magazynu Zamawiającego przy ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9 w Bełchatowie w terminie 24 godzin licząc od otrzymania zamówienia częściowego, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wymagany minimalny okres gwarancji - 60 miesięcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia asortymentu i przewidywanych ilości, jednak nie więcej niż o 10% oraz do rezygnacji z części zamówienia w ciągu obowiązywania umowy. W takim wypadku nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia finansowe względem Zamawiającego Pozostałe informacje zawarte są w załączniku nr 3 do SIWZ – projekcie umowy. 3.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 3.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.4. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN." Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 11.01.2013r., godz. 11:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 28.12.2012
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa podchlorynu”. Nr sprawy 13/SK/TUW/2012.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 10.01.2013 r., godz. 11:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych:
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 21.12.2012
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Dostawy w ramach promocji Projektu pn. „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.”. Nr sprawy JRP.ZP-4/2012
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 09.01.2013 r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: 270379-2012
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 20.12.2012
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Dostawy materiałów elektrycznych”. Nr sprawy 14/SK/TE/2012
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 09.01.2013 r., godz. 11:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych:
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 11.12.2012
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest „Dostawę środków flokujących i koagulanta” Nr sprawy 12/SK/TOS/2012
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 16.01.2013 r., godz. 11:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 28.11.2012
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku stanowiącego własność i będącego w posiadaniu Zamawiającego oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i użytkowanego majątku. Nr sprawy 11/SK/FK/2012
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN.” Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 111.
Termin składania ofert: 07.12.2012 r. , godz. 10:50
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 28.11.2012
Rodzaj przetargu: Przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów reklamowych w ramach promocji Projektu pn. Budowa i modernizacja systemu sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie miasta Bełchatowa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 06.12.2012 r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: Numer ogłoszenia: 251441 - 2012; data zamieszczenia: 28.11.2012
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 26.11.2012
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa zestawów inkasenckich z wyposażeniem”. Nr sprawy 10/SK/NI/2012
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 05.12.2012 r., godz. 11:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomiennie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 25.10.2012
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: nie dotyczy
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 21.11.2012 r., godz. 11:50
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 28.09.2012
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Kompleksowe ubezpieczenia komunikacyjne”. Nr sprawy 9/SK/FK/2012
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 11.10.2012 r., godz. 10:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 13.09.2012
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Naprawa i legalizacja wodomierzy”. Nr sprawy 7/SK/TI/2012
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 21.09.2012 r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 05.09.2012
Rodzaj przetargu:
Przedmiot zamówienia: Rada Nadzorcza Zakładu Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Sp. z o.o. w Bełchatowie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012
Miejsce składania ofert:
Termin składania ofert:
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych:
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 27.07.2012
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Sukcesywne dostawy paliw płynnych”. Nr sprawy 5/SK/TI/2012
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 06.08.2012 r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomiwenie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 27.07.2012
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego samochodu do wysokociśnieniowego czyszczenia kanalizacji, z recyklingiem wody. Nr sprawy 6/SK/TI/2012
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 06.08.2012 r., godz. 10:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 05.06.2012
Rodzaj przetargu: Przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w osiedlu Ludwików II
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 25.06.2012 r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: Ogłoszenie:
123985 z dnia 05.06.2012r.
Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia:
131057 - 2012 z dnia 15.06.2012r.
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Unieważnienie postępowania:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 16.05.2012
Rodzaj przetargu: Przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Kontrakt 09 – „Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków”, w ramach projektu „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa”.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN.” Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 kancelaria Zamawiającego

Tel.  44 634 90 00, 44 634 90 01, 634 90 02,
44 633 83 08, 44 633 83 09
Fax: 44 633 83 06 i 44 634 90 05

Termin składania ofert: 25.09.2012 r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: 208443 z dnia 16.05.2012r. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2012/S 93-153521 z dnia 16.05.2012 r.
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 23.03.2012
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Dostawa specjalistycznego samochodu do wysokociśnieniowego czyszczenia kanalizacji, z recyklingiem wody”. Nr sprawy 4/SK/TI/2012
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN." Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 02.04.2012r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 09.03.2012
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: a) Monitorowanie elektronicznych systemów zabezpieczających i doraźną ochronę fizyczną, polegającą na działaniu całodobowej grupy interwencyjnej na obiektach Ujęcie Wody i Oczyszczalnia Ścieków. b) Konserwacja i naprawy elektronicznych systemów zabezpieczających na wymienionych powyżej obiektach. c) Dozór fizyczny na terenie siedziby Zarządu Spółki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 5 do SIWZ. Nr sprawy 3/SK/NC/2012
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN.” Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 19.03.2012 r. godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 10.02.2012
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Dostawa 1 szt. dygestorium do ogólnych prac laboratoryjnych”. Nr sprawy 2/SK/NL/2012
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 22.02.2012 r., godz. 11:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 27.01.2012
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę sieci wodociągowej w ul. Kredowej w Bełchatowie”. Nr sprawy 1/SK/TI/2012
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 13.02.2012 r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 13.12.2011
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Dostawa wodomierzy przystosowanych do radiowego przesyłu danych w systemie Sensus Scout, modułów radiowych i redukcji wodomierzy.” Nr sprawy 40/SK/TI/2011
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 20.12.2011 r., godz. 12:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 09.12.2011
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN.” Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria
Termin składania ofert: 20.12.2011 r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 07.12.2011
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku stanowiącego własność i będącego w posiadaniu Zamawiającego, oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i użytkowanego majątku. Nr sprawy 37/SK/FK/2011
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 20.12.2011 r., godz. 11:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 06.12.2011
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Sukcesywne dostawy materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych z żeliwa sferoidalnego i szarego, ze stali, PE i PVC”. Nr sprawy 39/SK/TI/2011
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 19.12.2011 r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 28.11.2011
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Dostawa wodomierzy przystosowanych do radiowego przesyłu danych w systemie Sensus Scout, modułów radiowych i redukcji wodomierzy.” Nr sprawy 36/SK/TI/2011
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 13.12.2011 r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 10.11.2011
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy: Część I: Materiałów filtracyjnych i pozostałych; Część II: Pożywek, podłoży, odczynników i pozostałych materiałów do mikrobiologii. Nr sprawy 35/SK/NL/2011
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 21.11.2011 r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 12.10.2011
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia jest: „Naprawa i legalizacja posiadanych przez Spółkę wodomierzy”. Nr sprawy 33/SK/TI/2011
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria
Termin składania ofert: 20.10.2011 r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 03.10.2011
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Kompleksowe ubezpieczenia komunikacyjne Nr sprawy 34/SK/FK/2011
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria.
Termin składania ofert: 12.10.2011 r. , godz. 12:00
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomie nie o wyborze oferty :
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 17.08.2011
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa nowych odcinków sieci wodociągowej na osiedlu Ludwików w Bełchatowie. Nr sprawy 32/SK/TI/2011
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 01.09.2011r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zwiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 16.08.2011
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Sukcesywne dostawy: 1. Odczynników chemicznych; 2. Materiałów filtracyjnych i pozostałych; 3. Roztworów wzorcowych i kalibracyjnych; 4. Pożywek, podłoży, odczynników i pozostałych materiałów do mikrobiologii”. Nr sprawy 31/SK/NL/2011
Miejsce składania ofert: Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Sekretariat.
Termin składania ofert: 24.08.2011 r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy.
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 01.08.2011
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy koagulanta i flokulantów. Nr sprawy 30/SK/TOS/2011
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 22.08.2011 r. r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 28.07.2011
Rodzaj przetargu:
Przedmiot zamówienia: Rada Nadzorcza Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN." Sp. z o.o. w Bełchatowie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego spółki za rok 2011
Miejsce składania ofert:
Termin składania ofert:
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych:
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 21.06.2011
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu ciężarowego – wywrotki z żurawiem załadowczym. Nr sprawy 29/SK/TT/2011
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 04.07.2011 r. godz. 08:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 17.06.2011
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa nowych odcinków sieci wodociągowej na osiedlu Politanice w Bełchatowie. Nr sprawy 28/SK/TI/2011
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 04.07.2011 r. godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 16.06.2011
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa agregatu pompowego tłokowego do instalacji igłofiltrowej w obudowie dźwiękochłonnej. Nr sprawy 27/SK/TI/2011
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 28.06.2011 r. godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 08.06.2011
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa nowych odcinków sieci wodociągowej na osiedlu Binków w Bełchatowie. Nr sprawy 25/SK/TI/2011
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 27.06.2011 r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 03.06.2011
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Sukcesywne dostawy paliw płynnych”. Nr sprawy 23/SK/TT/2011
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 15.06.2011 r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych:
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 03.06.2011
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Dostawa samochodu ciężarowego – wywrotki z żurawiem załadowczym ”. Nr sprawy 24/SK/TT/2011
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 13.06.2011 r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 23.05.2011
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Dostawa kosiarki bijakowej Nr sprawy 26/SK/TUW/2011
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 02.06.2011 r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadominenie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 06.05.2011
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu ciężarowego skrzyniowego o ładowności do 3,5 tony. Nr sprawy 21/SK/TT/2011
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 25.05.2011r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych:
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 06.05.2011
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Sukcesywne dostawy: 1. Testów kuwetowych do oznaczeń spektrofotometrycznych; 2. Roztworów kalibracyjnych”. Nr sprawy 22/SK/NL/2011
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 16.05.2011 r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 29.04.2011
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Dostawa analizatora Sieci Profibus” Nr sprawy 20/SK/TE/2011
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 kancelaria zamawiającego.
Termin składania ofert: 10.05.2011 r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych:
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty na tablice:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 29.04.2011
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia do pomiaru przepływu ścieków. Nr sprawy 19/SK/TI/2011
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 kancelaria zamawiającego.
Termin składania ofert: 09.05.2011 r., godz. 10:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 28.04.2011
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa: Dostawa hydraulicznej piły łańcuchowej do cięcia rur żeliwnych o średnicy do 500 mm; Nr sprawy 18/SK/TI/2011
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 09.05.2011r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty na tablice:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 13.04.2011
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Dostawa analizatora Sieci Profibus” Nr sprawy 9/SK/TE/2011
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 kancelaria zamawiającego.
Termin składania ofert: 26.04.2011 r. godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 13.04.2011
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Sukcesywne dostawy: 1. Testów kuwetowych do oznaczeń spektrofotometrycznych; 2. Roztworów kalibracyjnych”. Nr sprawy 16/SK/NL/2011
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 27.04.2011 r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania :
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 06.04.2011
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 1. Hydraulicznej piły łańcuchowej do cięcia rur żeliwnych o średnicy do 500 mm; 2. Elektronicznego rejestratora przepływu i ciśnienia wody w sieci wraz z oprogramowaniem i czujnikiem ciśnienia”. Nr sprawy 17/SK/TI/2011
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 15.04.2011 r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadominenie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 30.03.2011
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia do pomiaru przepływu ścieków. Nr sprawy 15/SK/TI/2011
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 kancelaria zamawiającego.
Termin składania ofert: 07.04.2011 r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 22.03.2011
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Naprawy nawierzchni jezdni i chodników po robotach budowlanych przeprowadzonych przez Zamawiającego w ramach wykonawstwa własnego”.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN.” Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria.
Termin składania ofert: 01.04.2011 r., godz. 10:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 22.03.2011
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Obsługa geodezyjna robót budowlanych prowadzonych przez Zamawiającego w ramach wykonawstwa własnego”.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN.” Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria.
Termin składania ofert: 01.04.2011 r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 15.03.2011
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa szafy termostatycznej. Nr sprawy 12/SK/NL/2011
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 24.03.2011 r. r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 08.03.2011
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia do pomiaru przepływu ścieków. Nr sprawy 11/SK/TI/2011
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 kancelaria zamawiającego.
Termin składania ofert: 21.03.2011 r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 04.03.2011
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: a) Monitorowanie elektronicznych systemów zabezpieczających i doraźną ochronę fizyczną, polegającą na działaniu całodobowej grupy interwencyjnej na obiektach Ujęcie Wody i Oczyszczalnia Ścieków. b) Konserwację i naprawy elektronicznych systemów zabezpieczających na wymienionych powyżej obiektach. c) Dozór fizyczny na terenie siedziby Zarządu Spółki Nr sprawy 6/SK/NC/2011
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 17.03..2011 r. r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 01.03.2011
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa spalinowego zestawu pompowego do igłofiltrów. Nr sprawy 10/SK/TI/2011
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 15.03..2011 r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Unieważnienie przetargu :
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 21.02.2011
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu ciężarowego o ładowności do 3,5 tony. Nr sprawy 7/SK/TT/2011
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 10.03..2011 r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 18.02.2011
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia są „Sukcesywne dostawy wodomierzy przystosowanych do radiowego przesyłu danych w systemie Sensus Scout i modułów radiowych”. Nr sprawy 8/SK/TI/2011
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 28.02..2011 r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 18.02.2011
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 1. Hydraulicznej piły łańcuchowej do cięcia rur żeliwnych o średnicy do 500 mm , 2. Kompletnego urządzenia do pomiaru wydajności hydrantów, oraz zakup elektronicznego 3. Rejestratora przepływu i ciśnienia wody w sieci wraz z oprogramowaniem i czujnikiem ciśnienia 4. Aparatu prądotwórczego trójfazowego Nr sprawy 5/SK/TI/2011
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 07.03..2011 r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze ofery:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 17.02.2011
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 szt. nowych transformatorów do słupowych stacji 15/04kV 63 kVA z odbiorem transformatorów używanych. Nr sprawy 4/SK/TE/2011
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 kancelaria zamawiającego.
Termin składania ofert: 25.02.2011 r. r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 10.02.2011
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Dostawa wodomierzy
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN.” Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria
Termin składania ofert: 18.02.2011 r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 31.01.2011
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Kontrakt 09 „Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków”, realizowanego w ramach projektu pn. „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa”
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN.” Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego
Termin składania ofert: 18.07.2011 r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011/S 20-031909z dnia 29.01.2011 r.
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 20.01.2011
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa sprzętu laboratoryjnego”. Nr sprawy 2/SK/NL/2011
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 kancelaria zamawiającego.
Termin składania ofert: 31.01.2011 r. r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 11.01.2011
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynku garażowo-magazynowego przy ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN.” Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Sekretariat
Termin składania ofert: 14.02.2011 r., godz. 9:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 16.12.2010
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia „Przebudowa i remont budynku magazynowo – garażowego zlokalizowanego na terenie Obiektu Oczyszczalnia Ścieków przy ul. Piotrkowskiej 110 w Bełchatowie”. Nr sprawy 33/SK/TOS/2010
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Sekretariat.
Termin składania ofert: 05.01.2011 r. r., godz. 12:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 10.12.2010
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych z żeliwa sferoidalnego i szarego, ze stali, PE i PVC
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN.” Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Sekretariat
Termin składania ofert: 20.12.2010 r. , godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 07.12.2010
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN.” Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Sekretariat
Termin składania ofert: 16.12.2010 r. , godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 30.11.2010
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych prowadzonych w ramach Kontraktu 08 - „Modernizacja poprzez budowę i przebudowę istniejącej sieci wodociągowej, hydroforni, budowa spinek wodociągowych, modernizacja poprzez budowę i przebudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Bełchatowa” w ramach projektu pn.: „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa”.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Sekretariat.
Termin składania ofert: 12.01.2011 r. , godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: 355256-2010 z dnia 30.11.2010 Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Dzienniku Urzędowym UE: 388514-2010 z dnia 30.11.2010 r.
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze ofery:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 19.11.2010
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku stanowiącego własność i będącego w posiadaniu Zamawiającego, oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i uŜytkowanego majątku. Nr sprawy 30/SK/FK/2010
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Sekretariat.
Termin składania ofert: 29.11.2010 r., godz. 11:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 18.11.2010
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Dostawa wodomierzy
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN.” Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Sekretariat.
Termin składania ofert: 25.11.2010 r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 18.11.2010
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Roboty drogowe na terenie bazy – siedziby „Wod.-Kan.” Sp. z o.o.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN.” Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Sekretariat.
Termin składania ofert: 29.11.2010 r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 16.11.2010
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN.” Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Sekretariat.
Termin składania ofert: 25.11.2010 r., godz. 12:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Unieważnienie postępowania:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 08.11.2010
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: sukcesywne dostawy odzieży roboczej i ochronnej, rękawic roboczych i ochronnych oraz obuwia roboczego i ochronnego Nr sprawy 24/SK/NB/2010
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Sekretariat.
Termin składania ofert: 26.11.2010 r. r., godz. 08:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 29.10.2010
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Dostawa samochodu osobowego
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN.” Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Sekretariat.
Termin składania ofert: 17.11.2010 r. , godz. 9:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 29.10.2010
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku stanowiącego własność i będącego w posiadaniu Zamawiającego, oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i uŜytkowanego majątku. Nr sprawy 27/SK/FK/2010
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Sekretariat.
Termin składania ofert: 08.11.2010 r. r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Unieważnienie:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 22.10.2010
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych prowadzonych w ramach Kontraktu 01 „Przebudowa Ujęcia Wody Myszaki”, realizowanego w ramach projektu pn. „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa”
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN.” Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Sekretariat.
Termin składania ofert: 02.12.2010 r. r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej/Biuletynie Zamówień Publicznych: 314696-2010PL z dnia 22.10.2010 r./ 342298 – 2010 z dnia 22.10.2010r.
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 21.10.2010
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku stanowiącego własność i będącego w posiadaniu Zamawiającego, oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i użytkowanego majątku. Nr sprawy 23/SK/FK/2010
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Sekretariat.
Termin składania ofert: 29.10.2010 r. r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 11.10.2010
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Dostawa samochodu osobowego i ciężarowego
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN.” Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Sekretariat.
Termin składania ofert: 20.10.2010 r. , godz. 12:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 11.10.2010
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Ubezpieczenie majątku stanowiącego własność i będącego w posiadaniu Zamawiającego, ubezpieczenie środków transportu oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i użytkowanego majątku.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN.” Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Sekretariat.
Termin składania ofert: 19.10.2010 r. , godz. 9:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 07.10.2010
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Przebudowa i remont budynku magazynowo – garażowego zlokalizowanego na terenie Obiektu Oczyszczalnia Ścieków przy ul. Piotrkowskiej 110 w Bełchatowie
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN.” Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Sekretariat.
Termin składania ofert: 18.10.2010 r. , godz. 12:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 28.09.2010
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Kontrakt 08 „Modernizacja poprzez budowę i przebudowę istniejącej sieci wodociągowej, hydroforni, budowa spinek wodociągowych, modernizacja poprzez budowę i przebudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Bełchatowa” w ramach projektu pn.: „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa”.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Sekretariat.
Termin składania ofert: 02.12.2010 r. do godz. 11.45.
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: 308910-2010 z dnia 28.09.2010 Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Dzienniku Urzędowym UE: 286882-2010 z dnia 28.09.2010 r.
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 06.09.2010
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych prowadzonych w ramach Kontraktu 06 „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w obszarze „Centrum” oraz w nowoprojektowanych ulicach obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 maja, Staszica, rzeką Rakówką (rejon ulicy Bocznej), a także w rejonie Ujęcia Wody”, realizowanego w ramach projektu pn. „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa”
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN.” Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Sekretariat.
Termin składania ofert: 18.10.2010 r. r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej/Biuletynie Zamówień Publicznych: 2010/S 172-263457 z dnia 04.09.2010r./ 241935 – 2010 z dnia 06.09.2010r.
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 03.09.2010
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Przebudowa i remont budynku magazynowo – garażowego zlokalizowanego na terenie Obiektu Oczyszczalnia Ścieków przy ul. Piotrkowskiej 110 w Bełchatowie
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN.” Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Sekretariat.
Termin składania ofert: 22.09.2010 r. r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Unieważnienie postępowania:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 01.09.2010
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynku garażowo-magazynowego przy ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN.” Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Sekretariat.
Termin składania ofert: 10.09.2010 r. r., godz. 9:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Unieważnienie postępowania:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 30.08.2010
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Kontrakt 01 „Przebudowa Ujęcia Wody Myszaki” w ramach projektu pn.: „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa”.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Sekretariat.
Termin składania ofert: 16.11.2010 r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: Nr. ogłoszenia i data zamieszczenia w Dzienniku Urzędowym UE: 256007-2010 PL dn. 28.08.2010 r.
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 12.08.2010
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Naprawa i legalizacja posiadanych przez Spółkę wodomierzy”.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN.” Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Sekretariat.
Termin składania ofert: 23.08.2010 r. r., godz. 12:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 04.08.2010
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Kontrakt 06 „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w obszarze „Centrum” oraz w nowoprojektowanych ulicach obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica, rzeką Rakówką (rejon ul. Bocznej), a także w rejonie Ujęcia Wody” w ramach projektu pn.: „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa”.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Sekretariat.
Termin składania ofert: 15.09.2010 r. r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: 237352-2010 z dnia 04.08.2010 Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Dzienniku Urzędowym UE: 230081-2010 z dnia 04.08.2010 r.
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty :
Poprawione zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 29.07.2010
Rodzaj przetargu:
Przedmiot zamówienia: Rada Nadzorcza Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD. – KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie ZAPRASZA UPRAWNIONE PODMIOTY DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK 2010
Miejsce składania ofert:
Termin składania ofert:
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych:
Wybór najkorzystniejszej oferty:
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 26.07.2010
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych prowadzonych w ramach Kontraktu 05 „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Osiedlu Politanice”, realizowanego w ramach projektu pn. „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa”
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN.” Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Sekretariat.
Termin składania ofert: 07.09.2010 r. r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej/Biuletynie Zamówień Publicznych: 2010/S 142-219032 z dnia 24.07.2010r./ 223442 – 2010 z dnia 26.07.2010r.
Wybór najkorzystniejszej oferty: Pliki do pobrania:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 29.06.2010
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: „Sukcesywne dostawy piasku, pospółki, mieszanki kruszywa wapiennego łamanego i tłucznia wapiennego”. Nr sprawy 16/SK/TI/2010
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Sekretariat.
Termin składania ofert: 07.07.2010 r. r., godz. 9:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: cena 100 %
Wybór najkorzystniejszej oferty:
wybór oferty
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 24.06.2010
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Kontrakt 05 „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w osiedlu Politanice” w ramach projektu pn.: „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa”.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Sekretariat.
Termin składania ofert: 27.09.2010 r. r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Dzienniku Urzędowym UE: 181429-2010 PL dn. 24.06.2010 r.
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 17.06.2010
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy przystosowanych do radiowego przesyłu danych w systemie Sensus Scout Nr sprawy 15/SK/TI/2010
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Sekretariat.
Termin składania ofert: 28.06.2010 r. r., godz. 12:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawidaomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 17.06.2010
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy piasku, pospółki, mieszanki kruszywa wapiennego łamanego i tłucznia wapiennego. Nr sprawy 14/SK/TI/2010
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Sekretariat.
Termin składania ofert: 28.06.2010 r. r., godz. 9:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 28.05.2010
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem Sukcesywne dostawy paliw płynnych. Nr sprawy 12/SK/TT/2010
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Sekretariat.
Termin składania ofert: 10.06.2010 r. r., godz. 12:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: cena 100 %
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 25.05.2010
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy odczynników do mikrobiologii, testów i wzorców. Nr sprawy 13/SK/NL/2010
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Sekretariat
Termin składania ofert: 02.06.2010 r., godz. 12:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 14.05.2010
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy koagulanta i flokulantów. Nr sprawy 11/SK/TOS/2010
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Sekretariat.
Termin składania ofert: 07.06.2010 r. godz. 12:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 12.05.2010
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy koagulanta i flokulantów. Nr sprawy 10/SK/TOS/2010
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Sekretariat.
Termin składania ofert: 07.06.2010 r. , godz. 12:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 07.05.2010
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 szt. mineralizatorów blokowych oraz systemu pochłaniania i neutralizacji oparów. Nr sprawy 9/SK/NL/2010
Miejsce składania ofert: Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Sekretariat.
Termin składania ofert: 17.05.2010 r. r., godz. 12:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 30.04.2010
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych prowadzonych w ramach Kontraktu 03.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Sekretariat.
Termin składania ofert: 14.06.2010 r. r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych:
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 23.04.2010
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i szkła laboratoryjnego. Nr sprawy 8/SK/NL/2010
Miejsce składania ofert: Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Sekretariat.
Termin składania ofert: 04.05.2010 r. r., godz. 12:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 14.04.2010
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Kontrakt 03 Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w Osiedlu Ludwików W ramach projektu pn.„Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa”
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Sekretariat.
Termin składania ofert: 07.06.2010 r. godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Dzienniku Urzędowym UE: 107636 – 2010 dnia 14.04.2010 r.
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 01.04.2010
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych i szkła laboratoryjnego. Nr sprawy 7/SK/NL/2010
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Sekretariat.
Termin składania ofert: 12.04.2010 r. r., godz. 12:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy.
Wybór najkorzystniejszej oferty: UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 10.03.2010
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna obsługa geodezyjna robót budowlanych prowadzonych przez Zamawiającego w ramach wykonawstwa własnego. Nr sprawy 4/SK/TI/2010
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Sekretariat.
Termin składania ofert: UWAGA! ZMIANA DANYCH - PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 22.03.2010 r. godz.12.45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 10.03.2010
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne naprawy nawierzchni jezdni i chodników po robotach budowlanych prowadzonych przez Zamawiającego w ramach wykonawstwa własnego.Nr sprawy 5/SK/TI/2010
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Sekretariat.
Termin składania ofert: 18.03.2010 r. r., godz. 11:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 10.03.2010
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego. Nr sprawy 6/SK/NL/2010
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Sekretariat.
Termin składania ofert: 19.03.2010 r. r., godz. 12:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty: Informacja o rozstrzygnięciu postępowania
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 11.02.2010
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony.
Przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynku chlorowni Obiektu Ujęcie Wody przy ulicy Olsztyńskiej 52 w Bełchatowie. Nr sprawy 2/SK/TUW/2010.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN. „ Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Sekretariat.
Termin składania ofert: 01.03.2010 r., godz. 12:45.
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy.
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 09.02.2010
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa koparki kołowej.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Sekretariat.
Termin składania ofert: 18.02.2010 r., godz. 12:45.
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 22.12.2009
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej na terenie miasta Bełchatowa. a) budowa wodociągu w ul. Przedwiośnie – część I; b) budowa wodociągu w ul. Czyżewskiego (rejon piekarni i firmy Majami) – część II; c) budowa wodociągu w oś. M. Konopnickiej – część III; d) rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Lipowej – część IV; e) budowa spinki wodociągowej w rejonie ul Berylowej – część V; budowa spinki wodociągowej w rejonie ulicy Baczyńskiego i Osiedla Przytorze – część VI. Mapy do celów projektowych uzyska we własnym zakresie Zamawiający i przekaże je wybranemu Wykonawcy do dnia 22.01.2010 r. Nr sprawy 45/SK/TI/2009
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Sekretariat.
Termin składania ofert: 11.01.2010 r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 26.11.2009
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych z żeliwa sferoidalnego i szarego, ze stali, PE i PVC dla „WOD.-KAN.’’ Sp. z o.o. w Bełchatowie. Nr sprawy 38/SK/TI/2009
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Sekretariat.
Termin składania ofert: 07.12.2009 r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 16.10.2009
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych. Nr sprawy 37/SK/TE/2009
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Sekretariat.
Termin składania ofert: 26.10.2009 r., godz. 12:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 13.10.2009
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Wykonanie i wymiana rozdzielni 04 KV. Nr sprawy 32/SK/TE/2009
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Sekretariat.
Termin składania ofert: 22.10.2009 r., godz. 9:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 09.10.2009
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Ubezpieczenie majątku stanowiącego własnośc i będącego w posiadaniu Zamawiającego, ubezpieczenie środków transportu oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności użytkowanego majątku.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 (Sekretariat)
Termin składania ofert: 19.10.2009r., godz. 9.45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 05.10.2009
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Remont rozdzielni średniego napięcia.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN”. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Sekretariat.
Termin składania ofert: 14.10.2009 r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 01.10.2009
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: wykonanie modernizacji kanalizacji sanitarnej metodą długiego rękawa: a) Ø 150 – 128 m; b) Ø 200 – 88 m. Nr sprawy 29/SK/TI/2009
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Sekretariat.
Termin składania ofert: 12.10.2009 r., godz. 12:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 17.09.2009
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa: a) Odzieży roboczej i ochronnej – część I; b) Rękawic roboczych i ochronnych – część II; c) Obuwia roboczego i ochronnego – część III. Nr sprawy 21/SK/NB/2009
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Sekretariat.
Termin składania ofert: 29.09.2009 r., godz. 08:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 07.09.2009
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa sieci wodociągowej dla Zadania: „Budowa sieci wodociągowej w Alei Wyszyńskiego w Bełchatowie”, realizowanego w zakresie Kontraktu 08 – „Modernizacja poprzez budowę i przebudowę istniejącej sieci wodociągowej, hydroforni, budowa spinek wodociągowych, modernizacja poprzez budowę i przebudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Bełchatowa”, w ramach projektu pn.: „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa”.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Sekretariat.
Termin składania ofert: 28.09.2009 r., godz. 9:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: 308024 - 2009; data zamieszczenia: 07.09.2009
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 19.08.2009
Rodzaj przetargu:
Przedmiot zamówienia: Rada Nadzorcza Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD. – KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie ZAPRASZA UPRAWNIONE PODMIOTY DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK 2009
Miejsce składania ofert:
Termin składania ofert:
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych:
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 17.08.2009
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Termomodernizacja hali odżelaziaczy Obiektu Ujęcie Wody przy ulicy Olsztyńskiej 52 w Bełchatowie, budynku administracyjnego i budynku socjalnego przy ul. Św. Faustyny Kowalskiej w Bełchatowie. Nr sprawy 18/SK/TI/TUW/2009
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Sekretariat.
Termin składania ofert: 31.08.2009 r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 28.07.2009
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż biofiltrów do studzienek kanalizacyjnych na kolektorze głównym Obiektu Oczyszczalnia Ścieków. Nr sprawy 17/SK/TOS/2009
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Sekretariat.
Termin składania ofert: 10.08.2009 r., godz. 12:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 27.07.2009
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Termomodernizacja hali odżelaziaczy Obiektu Ujęcie Wody przy ulicy Olsztyńskiej 52 w Bełchatowie, budynku administracyjnego i budynku socjalnego przy ul. Św. Faustyny Kowalskiej w Bełchatowie. Nr sprawy 12/SK/TI/TUW/2009
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Sekretariat.
Termin składania ofert: 12.08.2009 r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 24.07.2009
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Dostawa cysterny do przewozu wody o pojemności 5 000 litrów na przyczepie ciągnikowej.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Sekretariat.
Termin składania ofert: 12.08.2009 r., godz. 12:45.
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy.
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 30.06.2009
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Dostawa koagulanta-wodnego roztworu siarczanu żelazowego wspomagającego pracę Oczyszczalni Ścieków w Bełchatowie o przepustowości max 18 200 m3.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Sekretariat.
Termin składania ofert: 09.07.2009 r., godz. 12:45.
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 01.06.2009
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Dostawa paliw płynnych.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Sekretariat.
Termin składania ofert: 10.06.2009 r., godz. 12:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 24.04.2009
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Dostawa flokulantów w postaci proszku i emulsji do odwadniania i zagęszczania osadów w Oczyszczalni Ścieków.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Sekretariat.
Termin składania ofert: 11.05.2009 r., godz. 12:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 20.04.2009
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu ciężarowego trzyosiowego (wywrotka trójstronna) o parametrach funkcjonalno technicznych oraz wymaganym wyposażeniu określonych w załączniku nr 1 do SIWZ.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Sekretariat.
Termin składania ofert: 28.04.2009 r., godz. 9:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 07.04.2009
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego kompleksowego rozwiązania gospodarki osadowej zakończonej słonecznym suszeniem mechanicznie odwodnionych osadów z komunalnej oczyszczalni ścieków w Bełchatowie. Zadanie realizowane w ramach projektu „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa”.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 (Sekretariat)
Termin składania ofert: 15.04.2009 r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: 59603-2009
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 01.04.2009
Rodzaj przetargu: nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu ciężarowego trzyosiowego (wywrotka trójstronna) o parametrach funkcjonalno-technicznych oraz wymaganym wyposażeniu określonych w załączniku nr 1 do SIWZ.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Sekretariat.
Termin składania ofert: 09.04.2009 r., godz. 12:45.
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 31.03.2009
Rodzaj przetargu: nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych realizowanych w ramach Kontraktu 07 pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Binków”, realizowanego w ramach projektu „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa”.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 (Sekretariat)
Termin składania ofert: 09.04.2009 r., godz. 09:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: 56619-2009 dn. 31.03.2009
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 16.02.2009
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Dostawa samochodu ciężarowego o ładowności do 3,5 t. Nr sprawy 2/SK/TT/2009
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Sekretariat.
Termin składania ofert: 27.02.2009 r., godz. 12.45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty: Zawiadomienie o wyborze oferty
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 12.02.2009
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych realizowanych w ramach Kontraktu 02 pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Lipowej etap III realizowanego w ramach projektu pod nazwą ”Budowa i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa”. Nr sprawy JRP.ZP-4/2009
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 (Sekretariat).
Termin składania ofert: 23.02.2009 r., godz. 09.45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 26438-2009 z dnia 12.02.2009
Wybór najkorzystniejszej oferty: Zawiadomienie o wyborze oferty
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 30.01.2009
Rodzaj przetargu: nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Kontrakt 07 – „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Binków w Bełchatowie” w ramach projektu pod nazwą ”Budowa i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa”.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Sekretariat.
Termin składania ofert: 23.02.2009 r., godz. 09.45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: 31511 – 2009 z dnia 30.01.2009 r.
Wybór najkorzystniejszej oferty: Wybór oferty
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 21.01.2009
Rodzaj przetargu: nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej na terenie miasta Bełchatowa.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN." Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Sekretariat.
Termin składania ofert: 03.02.2009 r., godz. 12.45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych:
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 07.01.2009
Rodzaj przetargu: nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę i modernizację kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 (Sekretariat)
Termin składania ofert: 19.01.2009 r. godz. 8:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: 1872 - 2009
z dnia 07.01.2009
Wybór najkorzystniejszej oferty: Firma Budowlana A-ZET Mieczysłw Abratkiewicz ul. Mechaniczna 6 97--300 Piotrków Trybunalski Część I, II, IV, V, VI, VII Cena brutto: 362.828,00 zł. EKOPROJEKT Wojciech Kowal Smugi 27J, 21-002 Jastków Część III Cena brutto: 50.791,25 zł.
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 07.01.2009
Rodzaj przetargu: nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na: 1.Budowę centralnego systemu sterowania i wizualizacji obiektu Ujęcie Wody, studni głębinowych, hydroforni osiedlowych i przepompowni ścieków. 2.Modernizację hydroforni osiedlowych i przepompowni ścieków, pompowni II stopnia, chlorowni i instalacji odżelaziania Ujęcia Wody w Bełchatowie
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN. Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 (Sekretariat)
Termin składania ofert: 19.01.2009r. godz. 8:45
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: 6141 - 2009
z dnia 07.01.2009
Wybór najkorzystniejszej oferty: ABC AUTOMA Sp.J. A. Dąbrowski Automatyka Mikroprocesorkowa
ul. Przemysłowa 9
97-400 Bełchatów
Cena brutto: 100.129,00 zł.
Dowiedz się więcej

Data opublikowania: 24.12.2008
Rodzaj przetargu: nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Kontrakt 02 Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Lipowej etap III
Miejsce składania ofert: "WOD.-KAN." Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok 100 (sekretariat)
Termin składania ofert: 19.01.2009r. godz. 10:00
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: 378781-2008 24.12.2008r.
Wybór najkorzystniejszej oferty: ZETPRI-EKO Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 122 97-300 Piotrków Trybunalski Cena brutto: 1.756.433,95 zł.
Dowiedz się więcej

BIP
Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Spółka z o.o.
97-400 Bełchatów ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9
tel.: (+48) 44 634 90 00; (+48) 44 634 90 01; (+48) 44 634 90 02; (+48) 44 633 83 08; (+48) 44 633 83 09; fax: (+48) 44 634 90 05; (+48) 44 633 83 06