Służymy pomocą i jesteśmy do Państwa dyspozycji 24 godziny na dobę.
Telefon alarmowy:
994
Data opublikowania: 29.07.2010
Rodzaj zamówienia:
Rodzaj przetargu:
Wartość poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Ustawy P.Z.P.: Tak
Przedmiot zamówienia: Rada Nadzorcza Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD. – KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie ZAPRASZA UPRAWNIONE PODMIOTY DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK 2010
Termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia:
Wadium:
Odbiór specyfikacji: Pliki do pobrania:
Ogłoszenie:
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY:
Cena specyfikacji:
Sprawy organizacyjne:
Miejsce składania ofert:
Termin składania ofert:
Miejsce otwarcia ofert:
Termin otwarcia ofert:
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania:
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych:
Wybór najkorzystniejszej oferty:
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY:
BIP
Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Spółka z o.o.
97-400 Bełchatów ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9
tel.: (+48) 44 634 90 00; (+48) 44 634 90 01; (+48) 44 634 90 02; (+48) 44 633 83 08; (+48) 44 633 83 09; fax: (+48) 44 634 90 05; (+48) 44 633 83 06