Służymy pomocą i jesteśmy do Państwa dyspozycji 24 godziny na dobę.
Telefon alarmowy:
994
Data opublikowania: 21.09.2016
Rodzaj zamówienia: usługi
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony
Wartość poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Ustawy P.Z.P.: Tak
Przedmiot zamówienia: „Kompleksowe ubezpieczenia komunikacyjne” Nr sprawy 66/SK/FA/2016.
Termin realizacji: 25.10.2016 r. – 24.10.2017 r.
Miejsce realizacji zamówienia: Bełchatów
Wadium: nie dotyczy
Odbiór specyfikacji: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego. Wersja elektroniczna do pobrania ze strony Zamawiającego. Pliki do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu:
SIWZ:
Formularz oferty Załącznik nr 1:
Formularz oferty Załącznik nr 1:
Załącznik nr 3:
Załącznik nr 7:
Odpowiedzi na pytania 27.09.2016:
Odpowiedzi na pytania 28.09.2016 - ZMIANA TREŚCI SIWZ:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Cena specyfikacji: 0,00 PLN
Sprawy organizacyjne: Sprawy organizacyjne: p. Agnieszka Niziołek Sprawy merytoryczne: p. Wioletta Sałacińska, p. Szymon Piotrowski
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria Zamawiającego.
Termin składania ofert: 03.10.2016 r., godz. 10:45
Miejsce otwarcia ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 110.
Termin otwarcia ofert: 03.10.2016 r., godz.11:00.
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania: Warunki udziału w postępowaniu określone są w punkcie 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: Cena – 100%
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
BIP
Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Spółka z o.o.
97-400 Bełchatów ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9
tel.: (+48) 44 634 90 00; (+48) 44 634 90 01; (+48) 44 634 90 02; (+48) 44 633 83 08; (+48) 44 633 83 09; fax: (+48) 44 634 90 05; (+48) 44 633 83 06