Służymy pomocą i jesteśmy do Państwa dyspozycji 24 godziny na dobę.
Telefon alarmowy:
994
Data opublikowania: 27.11.2014
Rodzaj zamówienia: dostawy
Rodzaj przetargu: przetarg nieograniczony.
Wartość poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Ustawy P.Z.P.: Tak
Przedmiot zamówienia: „Naprawa, legalizacja i ekspertyzy posiadanych przez Spółkę wodomierzy”. Nr sprawy: 23/SK/WW/2014.
Termin realizacji: Wymagany termin wykonania zamówienia – sukcesywnie na przestrzeni 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
Miejsce realizacji zamówienia: Bełchatów
Wadium: nie dotyczy
Odbiór specyfikacji: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN.” Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej nr 9 Pliki do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu:
SIWZ:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Cena specyfikacji: 0,00 PLN
Sprawy organizacyjne: Sprawy formalne: p. Agnieszka Sarnecka,
Sprawy merytoryczne: p. Piotr Sobociński.
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN.” Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 100 Kancelaria.
Termin składania ofert: 08.12.2014 r., godz. 10:45
Miejsce otwarcia ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN.” Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pok. 104.
Termin otwarcia ofert: 08.12.2014 r. godz. 11.00
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania: Warunki udziału w postępowaniu określone są w punkcie 5 SIWZ
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena za całość zamówienia - 100 %
Nr ogłoszenia i data zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
BIP
Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Spółka z o.o.
97-400 Bełchatów ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9
tel.: (+48) 44 634 90 00; (+48) 44 634 90 01; (+48) 44 634 90 02; (+48) 44 633 83 08; (+48) 44 633 83 09; fax: (+48) 44 634 90 05; (+48) 44 633 83 06