Służymy pomocą i jesteśmy do Państwa dyspozycji 24 godziny na dobę.
Telefon alarmowy:
994

Wyniki badań wody prawidłowe! WODA NIE WYMAGA GOTOWANIA!

2014-06-07

KOMUNIKAT
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie
z dnia 07.06.2014r.
skierowany do konsumentów wody z wodociągu Bełchatów
(miasto Bełchatów, teren gminy Bełchatów: miejscowości Ludwików, Nowy Świat)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie informuje,
iż w próbkach wody wychodzącej do sieci oraz z sieci wodociągu Bełchatów pobranych przez Inspekcję Sanitarną, w dniu 05.06.2014r.

nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli i Enterokoków.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie odstępuje od zalecenia dotyczącego gotowania wody przed spożyciem.

Mając na uwadze bezpieczeństwo osób korzystających z wody wodociągu Belchatów ustalono z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji „Wod-Kan” Sp. z o.o. w Bełchatowie, iż zostanie wzmożony nadzór nad jakością wody do spożycia w ramach kontroli wewnętrznej na terenie ujęcia.

BIP
Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Spółka z o.o.
97-400 Bełchatów ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9
tel.: (+48) 44 634 90 00; (+48) 44 634 90 01; (+48) 44 634 90 02; (+48) 44 633 83 08; (+48) 44 633 83 09; fax: (+48) 44 634 90 05; (+48) 44 633 83 06