Służymy pomocą i jesteśmy do Państwa dyspozycji 24 godziny na dobę.
Telefon alarmowy:
994

UWAGA! Woda zdatna do picia tylko po przegotowaniu!

2014-06-04

KOMUNIKAT Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnegow Bełchatowie z dnia 04.06.2014r. skierowany do konsumentów wody z wodociągu Bełchatów (miasto Bełchatów, teren gminy Bełchatów: miejscowości Ludwików, Nowy Świat)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie po otrzymaniu informacji z Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wieluniu dotyczącej wyniku badania wody do spożycia pobieranej bezpośrednio po przerwie w dostawie wody na ujęciu Myszaki (w dniu 02.06.2014r.) informuje, iż stwierdzono obecność w wodzie bakterii grupy coli i Enterokoków.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie informuje, iż nie należy spożywać wody w stanie surowym – zaleca się jej przegotowanie przed spożyciem, przygotowaniem potraw oraz do mycia naczyń kuchennych, owoców, warzyw i mycia zębów (po doprowadzeniu wody do wrzenia gotować minimum 1 min). Woda bezpośrednio pobrana z kranu nadaje się jedynie do celów sanitarno-bytowych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie polecił producentowi wody niezwłocznie podjąć działania naprawcze w celu doprowadzenia wody pod względem mikrobiologicznym do wymagań zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 ze zm. Dz. U. 2010 Nr 72, poz. 466).

W dniu 03.06.2014r. w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bełchatowie producent wody w ramach kontroli wewnętrznej pobrał próbki wody wychodzącej do sieci oraz z sieci wodociągu. Po otrzymaniu wyników badań PPIS w Bełchatowie będzie przekazywał kolejne informacje i zalecenia.

BIP
Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Spółka z o.o.
97-400 Bełchatów ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9
tel.: (+48) 44 634 90 00; (+48) 44 634 90 01; (+48) 44 634 90 02; (+48) 44 633 83 08; (+48) 44 633 83 09; fax: (+48) 44 634 90 05; (+48) 44 633 83 06