Służymy pomocą i jesteśmy do Państwa dyspozycji 24 godziny na dobę.
Telefon alarmowy:
994

Zadbaj o kanalizację!

2014-06-03

Każdego roku służby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Spółka z o.o. w Bełchatowie muszą interweniować kilkadziesiąt razy, by usunąć zatory sieci kanalizacyjnej, powstające na skutek wrzucania do toalet przedmiotów, które nigdy nie powinny się tam znaleźć.

Patyczki do uszu, torebki foliowe, niedopałki papierosów, a nawet gruz to tylko niektóre spośród wielu rzeczy, które trafiają do naszych sedesów. Nie każdy zdaje sobie jednak sprawę z tego, że w ten sposób może doprowadzić do awarii, nie tylko sieci wewnętrznych budynku, ale również sieci miejskich. Chcąc przeciwdziałać temu, niestety wciąż narastającemu zjawisku, Spółka „WOD. – KAN.” rozpoczyna kampanię reklamową, w której poinformuje mieszkańców jakich odpadów nie należy wyrzucać do sedesu, by nie traktować miejskiej sieci kanalizacyjnej jako kosza na śmieci. Zgodnie z obowiązującą ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Art. 9, pkt 2.) z dnia 7 czerwca 2001 roku zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych odpadów stałych:
- włosów, nawilżanych chusteczek, materiałów opatrunkowych, rajstop oraz innych części garderoby
, które łączą się w sploty, uniemożliwiają swobodny przepływ ścieków;
- ręczników papierowych, gazet i innych nierozpuszczających się w wodzie materiałów, zbijających się w rurach w zwartą masę;
- igieł, które zalegają w kanałach stanowiąc niewidoczne niebezpieczeństwo dla służb remontujących sieci kanalizacyjne;
- niedopałków papierosów, lekarstw, farb oraz chemikaliów, innych niż powszechnie używane środki czystości. Zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów oczyszczających ścieki w biologicznej części oczyszczalni;
- materiałów budowlanych, które opadają na dno przewodów kanalizacyjnych tworząc zwarte, trudne do usunięcia zatory;
- tłuszczów i olejów, które tężejąc w rurach przywierają do ścian, zmniejszają ich średnice i przyśpieszają konieczność remontu sieci kanalizacyjnej w budynku. Do wspólnot mieszkaniowych, szkół, przedszkoli, zakładów pracy i instytucji trafiły plakaty propagujące właściwe zachowania użytkowników sieci kanalizacyjnych. Organizatorzy akcji mają nadzieję, że edukacja nie „pójdzie w las” i sprawi, że odbiorcy z większą troską będą się odnosić do eksploatowanych sieci. Trzeba mieć świadomość tego, że wszelkie awarie są nie tylko uciążliwe dla samych użytkowników, ale i współlokatorów, a także mają wpływ na wynik finansowy Spółki, co w efekcie przekłada się na cenę dostarczanej wody i odbioru ścieków. Zatem dbałość o „czystość” instalacji jest naszym wspólnym obowiązkiem i korzyścią.

Pamiętaj! I TY możesz być EKO!

BIP
Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Spółka z o.o.
97-400 Bełchatów ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9
tel.: (+48) 44 634 90 00; (+48) 44 634 90 01; (+48) 44 634 90 02; (+48) 44 633 83 08; (+48) 44 633 83 09; fax: (+48) 44 634 90 05; (+48) 44 633 83 06