Służymy pomocą i jesteśmy do Państwa dyspozycji 24 godziny na dobę.
Telefon alarmowy:
994

Informacja o wyniku negocjacji

2014-05-14

Informacja o wyniku negocjacji

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadań zawartych w Planie Inwestycyjnym na rok 2014”, nr sprawy 10/SK/NE/TI/2014.

Niniejszym informujemy, iż w wyniku negocjacji przeprowadzonych w dniu 13.05.2014 r. najkorzystniejszą ofertę za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w ul. Wojska Polskiego i ul. Czeremchowej złożyła firma „NADZÓR BUDOWLANY I PROJEKTOWANIE Ryszard Ignatowicz”. Cena brutto: wynosi 7872,00 zł brutto (słownie: siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote 00/100), tj. cena netto 6400,00 złotych (słownie: sześć tysięcy czterysta złotych 00/100). p>

BIP
Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Spółka z o.o.
97-400 Bełchatów ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9
tel.: (+48) 44 634 90 00; (+48) 44 634 90 01; (+48) 44 634 90 02; (+48) 44 633 83 08; (+48) 44 633 83 09; fax: (+48) 44 634 90 05; (+48) 44 633 83 06