Służymy pomocą i jesteśmy do Państwa dyspozycji 24 godziny na dobę.
Telefon alarmowy:
994

Małże na straży czystej wody

2014-03-20

Na Ujęciu Wody „Myszaki”, które zaopatruje w wodę mieszkańców miasta Bełchatowa od połowy marca 2014r. w roli strażników czystości wody pojawiły się małże. Są one wskaźnikiem ewentualnych zanieczyszczeń, które mogą pojawić się w wodzie i reagują na nie natychmiast zamykając muszlę.

Woda przeznaczona do spożycia powinna, pod względem chemicznym i biologicznym, odpowiadać obowiązującym w danym kraju standardom i przepisom. Poza analizami chemicznymi, coraz większą uwagę przywiązuje się do badań biologicznych posługując się przy tym organizmami żywymi. Nowy system kontroli jakości wody na Ujęciu Wody ZWiK „WOD.-KAN.” nazywa się "SYMBIO" i bazuje na naturalnej reakcji małży na zanieczyszczenie wody. W sytuacji gdy w wodzie znajdują się szkodliwe substancje małże reagują natychmiastowym zamknięciem muszli. W zbiorniku umieszczono osiem małży. Każda z nich ma na muszli sondą pomiarową, która rejestruje stopień otwarcia muszli. System działa już w kilkunastu miastach w Polsce m.in. w Żywcu, Poznaniu czy Gdańsku a także w takich krajach jak Rosja czy USA.

Dlaczego akurat małże?

Małże to organizmy, którym szkodzi dużo więcej substancji niż człowiekowi. Żyją tylko w czystych wodach i prawie w ogóle się nie poruszają. Ułatwia to obserwację a ich reakcje są jednoznaczne. Reagują na nagłe skażenie, ale też na zanieczyszczenia narastające powoli. Organizmy te odżywiają się poprzez filtrację wody. W ciągu godziny jeden osobnik może przefiltrować i jednocześnie przeanalizować 1,5 litra wody. Reakcja tych mięczaków nie dostarcza informacji o tym, co i w jakich ilościach znajduje się w wodzie. Zamknięcie muszli sygnalizuje niekorzystną zmianę parametrów wody rozpoznaną przez nie za szkodliwą i niebezpieczną. W razie nagłego skażenia wody, sondy pomiarowe połączone z systemem kontroli jakości wody „SYMBIO” wygenerują alarm, który pozwoli pracownikom Ujęcia Wody "Myszaki" na natychmiastową reakcję. Dzięki temu, znacznie skracany jest czas rozpoczęcia badań laboratoryjnych.

Foto na Facebooku Spółki.

BIP
Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Spółka z o.o.
97-400 Bełchatów ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9
tel.: (+48) 44 634 90 00; (+48) 44 634 90 01; (+48) 44 634 90 02; (+48) 44 633 83 08; (+48) 44 633 83 09; fax: (+48) 44 634 90 05; (+48) 44 633 83 06