Służymy pomocą i jesteśmy do Państwa dyspozycji 24 godziny na dobę.
Telefon alarmowy:
994

Budowa Instalacji Przeróbki Osadów na Oczyszczalni Ścieków

2013-11-15

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD. – KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie jest w trakcie realizacji zadania „Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków”.

Jest to dziewiąte zadanie w ramach projektu pn.: „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa”.

Wykonawcą przedsięwzięcia jest Konsorcjum Firm: Rebud z Bełchatowa (Lider Konsorcjum) oraz Energomontaż – Północ Spółka z o.o. z siedzibą w Rogowcu oraz Elbox Spółka z o.o. z siedzibą w Rogowcu (Partnerzy Konsorcjum).

Umowa na wykonanie robót podpisana została 14 marca br. Całkowity koszt brutto inwestycji wyniesie 31 584 555,00 zł. - Wykonawca otrzymał pozwolenie na budowę i rozpoczął prace budowlane – mówi Edward Olszewski, Prezes Zarządu Spółki „WOD.-KAN.” w Bełchatowie. - Modernizacja istniejącego sposobu zagospodarowywania osadów ściekowych wytwarzanych w bełchatowskiej oczyszczalni wynika z konieczności dostosowania tego procesu do coraz bardziej restrykcyjnych przepisów ochrony środowiska, zgodnie z wymogami Unii Europejskiej. Zdecydowana większość polskich oczyszczalni ścieków boryka się z tym problemem.

Specyficzna struktura tych osadów sprawia, że nawet po mechanicznym odwodnieniu na najnowocześniejszych urządzeniach odwadniających, zawierają one w dalszym ciągu ponad 70% wody. Wymaga to posiadania dużych powierzchni magazynowych do składowania osadu. Wywożenie dużej masy osadu o mazistej konsystencji to również problem z załadunkiem, transportem oraz aplikacją na grunty. Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków w Bełchatowie będzie kompleksowym rozwiązaniem gospodarki osadowej, zakończonym wysuszeniem 100 % wytwarzanych osadów.

Suszarnia słoneczna to inwestycja przypominająca swoim wyglądem szklarnię. Wybudowane zostaną 4 hale suszarnicze, w których osady ściekowe będą suszone do 65 proc. suchej masy, co stworzy możliwość współspalania suszu w Elektrowni Bełchatów. Wysuszony osad ściekowy ma podobny poziom wilgotności, co miał węglowy stosowany w kotłowniach, a jego wartość kaloryczna jest zbliżona do węgla brunatnego.

Suszarnie będą dodatkowo wspomagane przez podgrzewaną posadzkę (wykorzystywaną w czasie niekorzystnych warunków pogodowych), a ciepło niezbędne do jej ogrzania wytwarzane będzie za pomocą pompy ciepła odzyskującej energię ze ścieków oczyszczonych.

Suszenie osadów słońcem to aktualnie najtańszy sposób pozbycia się z nich wody.

Reasumując, realizacja projektu pozwoli: • rozwiązać problem gospodarki osadowej dla miasta; • wykorzystać odnawialne źródła energii (promieniowanie słoneczne, pompy ciepła); • wykorzystać susz osadowy jako paliwo alternatywne; • zastosować nowatorskie rozwiązania w skali kraju.

Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków w Bełchatowie jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to 25 kwietnia 2014 r.

BIP
Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Spółka z o.o.
97-400 Bełchatów ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9
tel.: (+48) 44 634 90 00; (+48) 44 634 90 01; (+48) 44 634 90 02; (+48) 44 633 83 08; (+48) 44 633 83 09; fax: (+48) 44 634 90 05; (+48) 44 633 83 06