Służymy pomocą i jesteśmy do Państwa dyspozycji 24 godziny na dobę.
Telefon alarmowy:
994

Ogłoszenie na badanie bilansu 2013

2013-08-29

Rada Nadzorcza Zakładu Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Sp. z o. o. w Bełchatowie zaprasza uprawnione podmioty, prowadzące działalność na terenie Województwa Łódzkiego do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego spółki za rok 2013 w pełnym zakresie stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ) oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe, rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Spółki. Pliki do pobrania:
Plik PDFOgłoszenie
Plik PDFZawiadomienie o wyborze oferty

BIP
Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Spółka z o.o.
97-400 Bełchatów ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9
tel.: (+48) 44 634 90 00; (+48) 44 634 90 01; (+48) 44 634 90 02; (+48) 44 633 83 08; (+48) 44 633 83 09; fax: (+48) 44 634 90 05; (+48) 44 633 83 06