Służymy pomocą i jesteśmy do Państwa dyspozycji 24 godziny na dobę.
Telefon alarmowy:
994

Komunikat SANEPID w Bełchatowie

2013-07-01

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie z dnia 01.07.2013r. skierowany do konsumentów wody z wodociągu Bełchatów (miasto Bełchatów, teren gminy Bełchatów: miejscowości Ludwików, Nowy Świat)

Na podstawie badań własnych w ramach kontroli urzędowej (woda pobrana do badań lab. w dniu 27.06.2013r.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie informuje, że woda podawana do sieci i woda badana w 4 punktach monitoringowych spełnia wymagania sanitarne.

Wyniki badania wody zbadanej w ramach kontroli wewnętrznej producenta również nie budzą zastrzeżeń. Prowadzona jest dezynfekcja wody podawanej do sieci. Mając na uwadze bezpieczeństwo osób korzystających z wody wodociągu Bełchatów zobowiązano eksploatatora wodociągu do wzmożenia nadzoru nad jakością wody do spożycia w ramach kontroli wewnętrznej oraz wzmożono nadzór urzędowy.

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie www.pis.lodz.pl/belchatow

BIP
Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Spółka z o.o.
97-400 Bełchatów ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9
tel.: (+48) 44 634 90 00; (+48) 44 634 90 01; (+48) 44 634 90 02; (+48) 44 633 83 08; (+48) 44 633 83 09; fax: (+48) 44 634 90 05; (+48) 44 633 83 06