Służymy pomocą i jesteśmy do Państwa dyspozycji 24 godziny na dobę.
Telefon alarmowy:
994

Umowa z NFOŚiGW o dofinansowanie podłączeń podpisana!

2013-05-06

Informujemy, że dnia 25.04.2013r. Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN." Sp. z o.o. w Bełchatowie podpisał umowę z NFOŚiGW w Warszawie o dofinansowanie projektu „Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Bełchatowie" realizowanego w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.: „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego".
Projekt przewiduje wybudowanie 158 podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej o sumarycznej długości około 2,5 km.
W dniu 26.04.2013r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wybór Wykonawcy, który zaprojektuje i wybuduje ww. podłączenia.

BIP
Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Spółka z o.o.
97-400 Bełchatów ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9
tel.: (+48) 44 634 90 00; (+48) 44 634 90 01; (+48) 44 634 90 02; (+48) 44 633 83 08; (+48) 44 633 83 09; fax: (+48) 44 634 90 05; (+48) 44 633 83 06