Służymy pomocą i jesteśmy do Państwa dyspozycji 24 godziny na dobę.
Telefon alarmowy:
994

Dofinansowanie budowy przyłączy do sieci kanalizacyjnej

2012-10-30

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Miasta Spółka WOD-KAN w Bełchatowie zamierza przystąpić do Programu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej "Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego", a także do Programu miejskiego "Lokalny program dofinansowania mieszkańcom Bełchatowa kosztów budowy podłączeń do zbiorczej kanalizacji".

TY DECYDUJESZ!

Złożenie Formularza zgłoszeniowego do 20 grudnia br. umożliwi uzyskanie dofinansowania do 45 procent kosztów budowy podłączenia, które zostanie sfinansowane z dotacji pozyskanej na ten cel z NFOŚiGW.

TWÓJ SĄSIAD JUŻ U NAS BYŁ - A TY?

Wsparciem finansowym mogą być objete gospodarstwa domowe, wspólnoty mieszkaniowe i obiekty użyteczności publicznej.
Pomocą nie mogą być objęte niezabudowane działki.
Dofinansowanie gwarantuje kompleksowe wykonanie przyłącza obejmujące dokumentację projektową, prace ziemne i koszty materiałów.
Posiadanie dokumentacji projektowej nie wyklucza możliwości otrzymania dofinansowania.

KAŻDE NOWE ZGŁOSZENIE TO MOŻLIWOŚC UZYSKANIA DOTACJI

Przy wypełnianiu Formularza zgłoszeniowego należy posiadać dowód osobisty oraz znać następujące dane: numer ewidencyjny działki, szacunkową długość przyłącza oraz liczbę osób, które będą korzystać z podłączenia.
Jeśli chcesz uzyskać dodatkowe informacje zadzwoń pod numer 44 634 90 90

CZEKAMY NA CIEBIE!

Zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania zapraszamy do siedziby Spółki -ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 18:00

e-mail: projekty@wodkan-belchatow.pl

Uczestnictwo w przedsięwzięciu polegającym na podłączeniu budynku do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego, z udziałem dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pobierz regulamin:
Regulamin realizacji przedsiewziecia

Pobierz formularz zgłoszeniowy:
zal 1 do regulaminu-formularz zgloszeniowy NFOSiGW

Pobierz projekt umowy:
zal 2 do regulaminu-projekt umowy NFOSiGW

Pobierz oświadczenie i pełnomocnictwo:
zal 2 do umowy NFOSiGW-oswiadczenie o wyrazeniu zgody wlasciciela i pelnomocnictwo

Uczestnictwo w przedsięwzięciu polegającym na podłączeniu budynku do będącego w trakcie realizacji zbiorczego systemu kanalizacyjnego, z udziałem dofinansowania z „Lokalnego programu dofinansowania mieszkańcom Bełchatowa kosztów budowy podłączeń do zbiorczej kanalizacji”.

Pobierz regulamin:
regulamin realizacji przedsięwzięcia-lokalny_program

Pobierz formularz zgłoszeniowy:
zal 1 do regulaminu-formularz zgloszeniowy-program_lokalny

Pobierz projekt umowy:
zal 2 do regulaminu-projekt umowy_program lokalny

Pobierz oświadczenie i pełnomocnictwo:
zal 2 do umowy-oswiadczenie o wyrazeniu zgody wlasciciela i pelnomocnictwo

BIP
Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Spółka z o.o.
97-400 Bełchatów ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9
tel.: (+48) 44 634 90 00; (+48) 44 634 90 01; (+48) 44 634 90 02; (+48) 44 633 83 08; (+48) 44 633 83 09; fax: (+48) 44 634 90 05; (+48) 44 633 83 06