Służymy pomocą i jesteśmy do Państwa dyspozycji 24 godziny na dobę.
Telefon alarmowy:
994

Zakończenie przebudowy UJĘCIA WODY

2012-09-28

Z końcem sierpnia zakończyła się przebudowa Ujęcia Wody „Myszaki". Inwestycja prowadzona była w ramach Projektu: „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Prace polegały m.in. na modernizacji urządzeń służących do poboru i uzdatniania wody oraz na budowie Centralnego Systemu Sterowania i Wizualizacji. Zastosowane technologie są jednymi z najnowocześniejszych w regionie. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia wyniósł ponad 9 mln zł.

Ujęcie Wody „Myszaki" oddane zostało do użytku w 1976 roku. Na jego terenie zlokalizowanych jest 8 studni głębinowych. Ponad 30-letnia eksploatacja sprawiła, że Ujęcie wymagało generalnego remontu, ponieważ stan techniczny wodociągu tłoczącego wodę ze studni głębinowych do Stacji Uzdatniania Wody był niezadowalający.

- Najważniejszym zadaniem była budowa centralnego systemu sterowania i wizualizacji obejmującego wszystkie urządzenia i obiekty związane z siecią wodociągową, jak również przepompownie ścieków stanowiące ważny element sieci kanalizacyjnej - mówi Edward Olszewski, Prezes Spółki „WOD.-KAN". z Bełchatowa.

Wymieniono również wszystkie pompy znajdujące się na Stacji Uzdatniania Wody, poddano renowacji rurociąg wody surowej doprowadzający wodę z południowej części Ujęcia do Stacji Uzdatniania Wody. Zmodernizowana została Stacja Uzdatniania Wody i hydrofornie osiedlowe znajdujące się na terenie całego miasta.

- W hali odżelaziaczy, gdzie odbywa się uzdatnianie wody wydobytej ze studni głębinowych, wymieniono wszystkie rurociągi stalowe na rurociągi z tworzywa sztucznego - mówi Bogdan Fiszer, Kierownik Ujęcia Wody. - Uzdatnianie polega na wytrąceniu nadmiaru żelaza i manganu z wody wydobywanej z bełchatowskich złóż. Proces ten odbywa się w osiemnastu odżelaziaczach. Następnie woda gromadzona jest w dwóch zbiornikach wyrównawczych, skąd poprzez pompy tłoczona jest do sieci miejskiej. Przeprowadzone modernizacje pozwalają ustalać w błyskawicznym tempie miejsce wystąpienia awarii. Poprawiła się sprawność całego systemu zaopatrzenia miasta w wodę. Obecnie Ujęcie Wody zostało wyposażone w monitoring parametrów pracy całej sieci, od momentu, kiedy woda jest tłoczona ze studni głębinowych przez pompy, następnie gdy przechodzi przez Stację Uzdatniania Wody, aż do momentu, gdy dociera do każdej z hydroforni osiedlowych rozmieszczonych na terenie miasta.

Prace realizowało konsorcjum firm, którego liderem była bełchatowska firma „Binż". Zadanie pomimo dużego stopnia trudności oraz szerokiego zakresu prac, zostało wykonane w zaplanowanym terminie.

Modernizacja Ujęcia Wody "Myszaki" to jedno z dziewięciu przedsięwzięć realizowanych przez Spółkę w ramach Projektu, największej tego typu inwestycji w historii Miasta Bełchatowa.

 

BIP
Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Spółka z o.o.
97-400 Bełchatów ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9
tel.: (+48) 44 634 90 00; (+48) 44 634 90 01; (+48) 44 634 90 02; (+48) 44 633 83 08; (+48) 44 633 83 09; fax: (+48) 44 634 90 05; (+48) 44 633 83 06