Służymy pomocą i jesteśmy do Państwa dyspozycji 24 godziny na dobę.
Telefon alarmowy:
994

Spółka podsumowała 2011r.

2012-05-14

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podsumowało 2011r.

Między innymi:
1. Zatwierdzono Sprawozdanie Finansowe Spółki za 2011r.,
2. Podjęto decyzję o przeznaczeniu całego zysku na kapitał zapasowy Spółki,
3. Udzielono absolutorium członkom organów Spółki za wykonanie przez nią obowiązków w 2011r.

BIP
Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Spółka z o.o.
97-400 Bełchatów ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9
tel.: (+48) 44 634 90 00; (+48) 44 634 90 01; (+48) 44 634 90 02; (+48) 44 633 83 08; (+48) 44 633 83 09; fax: (+48) 44 634 90 05; (+48) 44 633 83 06