Służymy pomocą i jesteśmy do Państwa dyspozycji 24 godziny na dobę.
Telefon alarmowy:
994

Umowa z NFOŚiGW o dofinansowanie

2010-03-18

W dniu 18.03.2010r. w Warszawie została zawarta umowa o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-203/09-00 Projektu "Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa" pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Zakładem Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bełchatowie. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 153 076 500,00 PLN, w tym VAT 27 085 900,00 PLN. Maksymalna kwota wydatów kwalifikowanych wynosi 84 953 127,51 PLN. Udzielone zostanie dofinansowanie na realizację Projektu w wysokości nie więcej niż 72 210 158,38 PLN

Zdjęcia z uroczystości podpisania umowy:

http://www.wodkan-belchatow.pl

Podpisanie umowy - strona UM Bełchatów:

http://www.belchatow.pl

 

Konferencja prasowa - strona TKB Dolsat:

http://www.ebelchatow.pl

 

BIP
Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Spółka z o.o.
97-400 Bełchatów ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9
tel.: (+48) 44 634 90 00; (+48) 44 634 90 01; (+48) 44 634 90 02; (+48) 44 633 83 08; (+48) 44 633 83 09; fax: (+48) 44 634 90 05; (+48) 44 633 83 06