Służymy pomocą i jesteśmy do Państwa dyspozycji 24 godziny na dobę.
Telefon alarmowy:
994

Nowe władze Spółki

2015-01-05

Decyzją Prezydenta Miasta Bełchatowa, w dniu 18 grudnia 2014r. ze składu Rady Nadzorczej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie zostali odwołani następujący członkowie: Izabela Stępień, Robert Błażej Siwiaszczyk, Jacek Jadwiszczak.

Do składu Rady Nadzorczej powołani zostali: Wiesława Kuc, Marek Włóka, Michał Kosędka.

Rada Nadzorcza Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie w dniu 22 grudnia 2014r. odwołała ze stanowiska Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego i ze składu Zarządu Spółki Edwarda Olszewskiego.

Powołanie na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie z dniem 23 grudnia 2014r. otrzymał Piotr Kopek.

W dniu 30 grudnia 2014r. do składu Rady Nadzorczej powołani zostali: Radosław Włoszek i Szczepan Chrzęst.

BIP
Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Spółka z o.o.
97-400 Bełchatów ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9
tel.: (+48) 44 634 90 00; (+48) 44 634 90 01; (+48) 44 634 90 02; (+48) 44 633 83 08; (+48) 44 633 83 09; fax: (+48) 44 634 90 05; (+48) 44 633 83 06