Służymy pomocą i jesteśmy do Państwa dyspozycji 24 godziny na dobę.
Telefon alarmowy:
994

Działania „WOD. – KAN.” w sprawie Oczyszczalni ścieków

2014-10-23

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” prowadzi kolejne działania zmierzające do ograniczenia uciążliwości zapachowych związanych z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków. W ostatnich dniach Zarząd Spółki po raz kolejny spotkał się z przedstawicielami Wspólnot Mieszkaniowych z terenu osiedla Bińków. Podczas spotkania mieszkańcom przedstawione zostały aktualnie prowadzone działania mające na celu zmniejszenie uciążliwości zapachowych oczyszczalni. Prezes Spółki poinformował również o podjęciu przez Radę Miejską w Bełchatowie (25 września br.) uchwały umożliwiającej zmianę Planu Inwestycyjnego Spółki na lata 2014-16, uwzględniającą przesunięcie środków w kwocie 200 tys. zł na wykonanie projektu technicznego zadaszenia Otwartych Basenów Fermentacyjnych.

Ponadto w trakcie spotkania z mieszkańcami uzgodniono powołanie Społecznego Zespołu Konsultacyjno-Informacyjnego w skład którego wejdą przedstawiciele Miasta Bełchatów, Gminy Bełchatów, Wspólnot Mieszkaniowych oraz zarządców nieruchomości a także przedstawiciele Spółki. Zadaniem Zespołu będzie bieżąca konsultacja planowanych rozwiązań, zmierzających do ograniczenia uciążliwości zapachowych oczyszczalni.

Z informacji uzyskanych od Wiceprezesa Spółki Ryszarda Błażejewskiego wynika, iż Spółka w chwili obecnej prowadzi intensywne uzgodnienia z potencjalnymi projektantami, firmami wykonawczymi i eksploratorami podobnych obiektów, mające na celu wypracowanie założeń projektowych, umożliwiających zlecenie dokumentacji i realizację inwestycji w sposób zapewniający osiągnięcie optymalnego efektu, w jak najkrótszym czasie.

Na terenie oczyszczalni swoje działania kontynuuje powołany przez Zarząd we wrześniu Zespół ds. ograniczenia emisji odorów. W dniu 8 października przeprowadził on robocze spotkanie z ekspertami z Politechniki Łódzkiej. Podjęto decyzję o przeprowadzeniu badania składu odorów z Otwartych Basenów Fermentacyjnych. Badania te Politechnika Łódzka wykona do końca października.

W tych samym czasie odbyło się także spotkanie z pracownikami laboratorium SGS Eko-Projekt z Pszczyny, która to firma wykonywała na potrzeby Spółki mapę oddziaływania oczyszczalni ścieków na otoczenie, a obecnie opracowuje mapę uwzględniającą zmianę oddziaływania oczyszczalni po zadaszeniu Otwartych Basenów Fermentacyjnych oraz hermetyzacji komory krat i piaskownika.

Warto dodać, że równolegle na oczyszczalni ścieków trwają prace mające na celu likwidację istniejących poletek osadowych. Zgromadzony osad jest przekazywany zainteresowanym firmom z regionu łódzkiego, m.in. do rekultywacji terenów górniczych. Na odbiór pozostałej części zgromadzonych na poletkach osadów będzie ogłoszony przez Spółkę przetarg.

Docelowa likwidacja poletek osadów możliwa będzie dzięki uruchomieniu na oczyszczalni nowo wybudowanej Instalacji Przeróbki Osadów. Cztery 120 metrowe hale suszarnicze będą suszyły wszystkie wytwarzane przez oczyszczalnię osady, co umożliwi dalsze ich wykorzystanie również jako paliwa alternatywne.

Budowa instalacji suszenia osadów oraz modernizacja części mechanicznej oczyszczalni pozwoliła dostosować jej funkcjonowanie do rygorystycznych unijnych przepisów, zgodnie z którymi za składowanie i przechowywanie osadów od 2016 roku będą naliczane kary.

BIP
Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Spółka z o.o.
97-400 Bełchatów ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9
tel.: (+48) 44 634 90 00; (+48) 44 634 90 01; (+48) 44 634 90 02; (+48) 44 633 83 08; (+48) 44 633 83 09; fax: (+48) 44 634 90 05; (+48) 44 633 83 06