Służymy pomocą i jesteśmy do Państwa dyspozycji 24 godziny na dobę.
Telefon alarmowy:
994

Komunikat Zarządu Spółki „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. z dnia 28.08.2014r.

2014-08-28

W dniu 27.08.2014r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki, na którym Rada po przeprowadzeniu wizji lokalnej Oczyszczalni ścieków oraz po zapoznaniu się z podjętymi przez Spółkę działaniami mającymi na celu zmniejszenie uciążliwości odorowej Oczyszczalni, upoważniła Zarząd do kontynuowania przedsięwzięć doraźnych, a także do przedstawienia Radzie propozycji inwestycji mogących docelowo w istotnym stopniu ograniczyć te uciążliwości.

Ponadto Rada Nadzorcza upoważniła Zarząd do przedstawienia propozycji zmiany planu inwestycyjnego na lata 2014 – 2016 z uwzględnieniem ww. inwestycji.

BIP
Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Spółka z o.o.
97-400 Bełchatów ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9
tel.: (+48) 44 634 90 00; (+48) 44 634 90 01; (+48) 44 634 90 02; (+48) 44 633 83 08; (+48) 44 633 83 09; fax: (+48) 44 634 90 05; (+48) 44 633 83 06